Kalajoen kylien kehittämisavustukset v. 2022

Kalajoen keskustaa ilmasta kesällä

Kalajoen kaupunki myöntää v. 2022 avustuksia Kalajoen kylien toiminnan tukemiseen. Tukea myönnetään jatkuvana hakuna määrärahan puittessa.

Toivomme, että avustuksia haettaisiin pitkin vuotta, ettei hakemukset painotu loppuvuoteen. Hakemukset jätettävä viimeistään 12.12.2022.

Yleinen toiminta-avustus

Määrärahasta 25% (5 500 €) on varattu yleiseen toiminta-avustukseen. Tästä puolet jaetaan kylien lukumäärän kesken ja puolet kunkin kylän asukasluvun mukaisessa suhteessa. Yleistä toiminta-avustusta voidaan maksaa kylätoimikunnan tai muun vastaavan yhdistyksen lisäksi myös muulle rekisteröityneelle koko kunnan alueella kylätoimintaa harjoittavalle yhteisölle.

Yleisen toiminta-avustuksen ehtona on, että kylätoimikunta tai vastaava yhdistys toimittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman maaseutupalveluille.

Avustus toteutuneiden kustannusten perusteella

Varsinaisen toiminnan tukemiseen on varattu määrärahasta 75% (16 500 €). Toteutuneisiin kustannuksiin voi hakea avustusta toimittamalla maaseutupalveluihin kopion laskusta ja todisteen sen maksamisesta (tiliote tai pankkiohjelmasta tulostettu maksutosite). Avustusta maksetaan alv 0% -summasta.

Tukea voi saada toteutuneisiin kustannuksiin seuraavasti:

Pienimuotoiset investoinnit;  kahvinkeittimet, astiastot, telttakatokokset, pienet koneet ja laitteet 50 %, enintään 3.000 € / vuosi
Tiedottaminen; lehti-ilmoitukset, www-sivujen päivitykset, kylätiedotteet 50 %, enintään 1.500 € / vuosi
Tapahtumat; tapahtumien ohjelmalehtiset, äänentoistolaitteiden vuokrat, esiintyjien palkkiot, kurssien ja koulutusten järjestämiskustannukset 50 %, enintään 2.000 € / vuosi
Tilavuokrat; kylän yhteiseen käyttöön vuokratun tilan vuokrauskustannukset 50 %, enintään 1.000 € / vuosi
Kyien omat kokoontumistilat; kylän omistuksessa olevien kokoontumistilojen käytöstä aiheutuvat kustannukset huomioiden tiloista saatavat vuokratulot 50 %, enintään 1.000 € / vuosi
Harkinnanvarainen muu kuin edellä mainittu kohde, johon ei saa muuta julkista tukea 50 %, enintään 1.500 € / vuosi

Avustuspäätökset tekee maaseutujohtaja. Viranhaltijapäätös avustuksen myöntämisestä toimitetaan yhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja: Antti Pulkkinen, maaseutujohtaja, puh. 044-4691 251, antti.pulkkinen@kalajoki.fi

Lea Mattila, toimistosihteeri, puh. 044-4691 256, lea.mattila@kalajoki.fi