Kalajoen maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset 2022

Kesäinen ilmakuva Kalajoen jokimaisemasta

Maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustusta voidaan käyttää suoraan yksittäisten maatilojen ja maaseutuyritysten sekä maaseutuyritysryhmien yhteishankkeiden tai usean maatilan muodostaman yhtymän avustuksiin.

Maatilojen kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville maatilayrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista:

  1. Maaseutuyrittäjän tai maatilan työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin). Maaseutuyrittäjien yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla; tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.
  1. Messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen ja uudistamiseen, opastekylttien, esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen sekä muihin markkinointikustannuksiin (ei kuitenkaan maaseutuyrityksen omien työntekijöiden palkkoihin).
  1. Maatilan digiloikkaa edistäviin hankintoihin ja palveluihin, maatilan digitaalisten yritystoiminnassa hyödynnettävien laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, niiden käyttöönottoon ja koulutukseen sekä tietoturvaa parantaviin toimenpiteisiin. Tukea voi hakea myös digitaalisten kanavien käyttöönoton edistämiseen maaseutuyrityksen markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Digiloikkatuki ei ole tarkoitettu maaseutuyrityksen olemassa olevien nettisivujen uudistamiseen, mutta uudistamiseen voi hakea kohdan 2 mukaista kehittämistukea. Digiloikkatuki koskee maaseutuyrityksen nettisivujen toteutusta, mikäli yrityksellä ei ole aiemmin toteutettuja nettisivuja käytössään.
  1. Asiantuntijapalveluihin, jotka liittyvät tilan kehittämiseen, velkaneuvontaan, laskelmien ja liiketoimintasuunnitelmien tekoon tai yhtiöittämisselvityksiin niiltä osin, kun niihin niihin ei saada tai käytetä Neuvo2020 -tukea. Usean maatilan muodostamat yhtymät voivat saada kehittämistukea asiantuntijapalveluihin, tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja antaa maaseutuyritysasiantuntija Heidi Pasanen puh. 044 4691 388 tai heidi.pasanen(at)kalajoki.fi.

Kehittämisavustuksen hakemiseen vaadittavat dokumentit tulee toimittaa 12.12.2022 mennessä Kalajoen kaupungin maaseutupalveluihin, osoite Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI