Kalajoen panostus yritysten neuvontaan tuottaa tulosta

Yrityspalvelut Kalajoki

Tiedote 30.4.2020

Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen alueella toimivien yritysasiakkaiden neuvonta sekä yrityspalvelukeskuksen henkilökunnan omin voimin että paikallisten asiantuntijayritysten palveluita hankkimalla tuottaa tuloksia. Jo tähän mennessä Kalajoen seudun yrityksiin on myönnetty Business Finlandin tukia (yli 5 henkeä työllistävät yritykset) 19:lle yritykselle yhteensä 554.000 euroa ja ELY-keskuksen tukia (1-5 työntekijää) 26:lle yritykselle yhteensä 178.000 euroa. Business Finlandin hakemusten käsittelyajat ovat keskimäärin olleet noin kolme viikkoa ja ELY-keskusten tuen käsittelyajat kaksi viikkoa.

Kalajoen kaupungille sekä Alavieskan ja Merijärven kunnille jätettyjä yksinyrittäjien tukihakemuksia on saapunut 58 kpl. Kaikki valtionavustuspäätökset saatiin tiistaihin 28.4. mennessä ja ensimmäiset yksinyrittäjien tukipäätökset tehtiin keskiviikkona 29.4. Myönteisten päätösten yksinyrittäjätuet menevät pääsääntöisesti maksuun heti päätöstä seuraavana arkipäivänä. Osalla yksinyrittäjätuen hakemuksen jättäneistä yrityksistä on ollut haasteita osoittaa vähintään 30 prosentin lasku liikevaihdossa. Liikevaihdon lasku tulee osoittaa joko kirjanpidon otteella tai tiliotteella, ja ratkaisevaa hakemuksen käsittelyn kannalta on osoittaa liikevaihdon aleneminen 16.3.2020 jälkeen. Näiden tietojen liittämisessä hakemukseen kannattaa hyödyntää oman tilitoimiston palveluita, koska yrittäjän oma kirjallinen selvitys ei ole riittävä. Yrityspalvelukeskuksessa on myös oma yritysasiantuntija, joka avustaa tarvittaessa hakemuksen laatimisessa.

”Meillä on panostettu voimakkaasti yritysten tarvitseman asiantuntija-avun nopeaan kanavoimiseen niille yrityksille, jotka kärsivät koronan vaikutuksista. Matkailun kehitysyhtiö Kalajoen Hiekkasärkät on vastannut matkailuyritysten kontaktoimisesta, ja ohjannut asiakkaita tarvittaessa yrityspalvelujen piiriin. Sekä yksinyrittäjinä toimivia että työllistäviä yrityksiä on kontaktoitu yrityspalvelukeskuksen asiantuntijoiden toimesta toimiala kerrallaan. Asiakkaita on kanavoitunut myös paikallisten yrittäjäyhdistysten sekä tilitoimistojen ja pankkien yhteistyön kautta yrityspalvelukeskukseen. Yhteistyössä olemme onnistuneet tavoittamaan jo yli kolmasosan alueen yrityksistä ja saaneet alueelle myös hyvin tukipäätöksiä”, toteaa elinkeinojohtaja Miia Himanka ilahtuneena.

”Päätoimialat, joille Business Finlandin ja ELY-keskuksen tukia on myönnetty Kalajoen seudulle ovat matkailu, ravitsemustoiminta, henkilöliikennepalvelut, hyvinvointipalvelut, vähittäiskauppa sekä teollisuuden tietyt toimialat”, toteaa yritysasiantuntija Kimmo Niskanen. Kimmo lisää, että ”töitä ja kontakteja on ollut todella paljon, mutta on palkitsevaa huomata, että se tuo tuloksia ja apuja yrityksille tähän tilanteeseen. Yrittäjät ja yritykset ovat avainasemassa kuntien elinvoiman takaamisessa. Kalajoen seudulla yrityksiä on reilusti yli tuhat, joten niiden toiminnan turvaaminen todellakin on tärkeää”.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan koko Pohjois-Pohjanmaalla poikkeustilanteen yritysrahoituksen myöntöpäätöksiä on tehty maakunnan alueella noin 4,6 miljoonalla eurolla. Pohjois-Pohjanmaalla lähes 70 prosenttia rahoituspäätöksistä on kohdistunut kuluttaja- ja liike-elämän palveluihin sekä matkailun ohjelmapalveluihin. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat tuen saajat ovat maaliikennepalvelut, ravitsemustoiminta, vähittäiskauppa, rakennustoiminta ja moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus.

 

Lisätietoja

Kalajoen kaupunki
Elinkeinojohtaja
Miia Himanka
044 4691 246
miia.himanka@kalajoki.fi