Kalajoen Satama Oy:n kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Petri Nikupeteri

Kalajoen Satama Oy:n rekrytointi on saatu päätökseen ja uusi kaupallinen johtaja Petri Nikupeteri aloittaa yhtiön palveluksessa 7.11.2016.

Kalajoen Sataman uudeksi kaupalliseksi johtajaksi on valittu Petri Nikupeteri

Aiemmin Nikupeteri on työskennellyt lukuisissa tilaus-toimitusketjun sekä kuljetuksien johtotehtävissä Outokumpu -konsernissa.

”Kalajoen Satama on kehittynyt viime vuosina keskimääräistä tasoa paremmin verrattuna muihin Suomen satamiin ja satamalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä edelleen. Liikenteen kehittäminen koko seutukunnan tarpeita vastaavaksi tulee olemaan mielenkiintoinen ja haasteellinen tehtävä, jonka onnistuminen on kiinni siitä kuinka hyvin pystymme satamaa käyttäviä asiakkaitamme palvelemaan yhdessä sataman kokeneiden operaattoreiden kanssa. Satama on tärkeä vienti- ja tuontireitti seutukunnalle ja uusia liikenne mahdollisuuksia kehittämällä yhä useampi alueen yritys voi hyödyntää sataman palveluja”, sataman uusi kaupallinen johtaja toteaa.

”Todella mukava aloittaa uudet tehtävät hyvän ilmapiirin kaupungissa. Satama on tärkeä Kalajoen kaupungille ja kaupunki on tukenut sataman toimintaa ja ollut edesauttamassa sataman kasvua. Tämä on tärkeää myös jatkossa, jotta liikenteen kasvutavoitteet voidaan saavuttaa”.

Kalajoen satama on Perämeren suurin sahatavaran vientisatama ja tuulivoimalarakenteiden tuontisatama. Satamalla on sahatavaran ohella kokemusta irtolastiliikenteestä ja suurten projektilastien käsittelystä tarjoten näin ollen toimivan kuljetusyhteyden myös alueen suurhankkeiden tarpeisiin.

Kalajoen Satama toimii tehokkaasti, joustavasti sekä palvelee asiakaslähtöisesti.

Kaupallinen Johtaja Petri Nikupeteri aloittaa yhtiön palveluksessa 7.11.2016 ja on tavattavissa Kalajoen satamassa mahdollisia haastatteluja varten parhaiten tiistaina 8.11.2016 klo 11 eteenpäin.

 

Lisätietoja:
Kalajoen Satama Oy
Pauli Sarpola
Toimitusjohtaja
Puh. 044 4691 361