Kalajoen Sataman liikennemäärä kasvoi lähes 16 prosenttia

Kalajoen sataman tuonti ja vienti kasvanut voimakkaasti.

Kalajoen Sataman kautta tapahtuva liikenne kasvoi 1. kolmanneksella voimakkaasti. Kasvua kertyi 15,5 prosenttia viime vuodesta.

Tuonti ja vienti Kalajoen Sataman kautta jatkaa tasaisen vahvaa kasvua. – Tämä kertoo siitä, että haastavina aikoina Kalajoen Satamaa pidetään luotettavana ja hyvänä yhteistyökumppanina, sanoo Kalajoen Sataman toimitusjohtaja Pauli Sarpola.

Kalajoen Sataman kehitys on ollut haastavista taloudellisista ajoista huolimatta valtakunnan tasoa parempaa. Ulkomaan tavaraliikenne Suomen satamittain 01 – 03 / 2016 edelliseen vuoteen verrattuna on tuonnin osalta -7,7 % ja viennin osalta +2,8 %.

Kokonaistavaraliikenteen määrä Kalajoen Satamassa oli tammi – huhtikuussa 156 150 tonnia (+15,5 %) josta vientiä 109 555 tonnia (+16,1 %) ja tuontia 45 843 tonnia (+16,3 %). Sahatavaran osuus viennistä oli 165 423 m³ (+22 %). Sahatavaraviennin kehitys valtakunnan tasolla oli 01 – 03 / 2016 +8 % verrattuna edellisvuoteen. Tuonnin osuutta kasvatti lisääntynyt rehutuonti sekä projektilastit alueelle tulevien tuulivoimalahankkeiden johdosta.

Kalajoen Satamassa oli aluskäyntejä tammi – huhtikuussa 43 (+10 %) ja alusten nettotonnisto yhteensä 155 192 tonnia (+ 33 %). Aluskoko on kasvanut jo kolmatta vuotta peräkkäin, mutta kasvu ei ole vähentänyt aluskäyntien määrää Kalajoen Satamassa johtuen kasvaneesta liikennemäärästä.

Lisätietoja:
Pauli Sarpola
Toimitusjohtaja
Kalajoen Satama Oy
Puh. 044 4691 361

Satamaterveisin
Kalajoen Satama Oy
www.portofkalajoki.fi