Kalajoen sataman yrityspuisto laajenee

Fineweldin putkikanavia teollisuuteen

Fineweld Oy uusin tulokas

Kalajoen sataman yrityspuisto on saanut merkittävän uuden konepaja-alan toimijan alueelleen. Fineweld Oy on yksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuuden investointiprojekteihin erikoistuneista yrityksistä. Fineweldin suurimpia asiakkaita ovat kaivosteollisuus, metsä- ja kemianteollisuus sekä prosessiteollisuus. Matti Laitinen perusti yrityksen 1988, joten toimintaa on takana yli kolme vuosikymmentä. Fineweld Oy työllistää Kokkolassa noin 50 työntekijää ja Kalajoelle perustettavaan toimipisteeseen tavoitellaan 20-30 työntekijää. Fineweld konserni työllistää runsaat 100 henkilöä ja n. 400 yhteistyökumppania projektitoiminnassaan. ”Fineweldin historia on vahvasti Kokkolassa ja haimme vastaavia tiloja luonnollisesti Kokkolan sataman läheisyydestä. Repolan halli ja pihassa oleva Kalajoen satama olivat kuitenkin paras yhdistelmä isojen prosessikokonaisuuksien laivaukseen suoraan asiakkaiden tehtaille”, Matti Laitinen kertoo.

Kalajoen sataman yrityspuistoon kuuluu tällä hetkellä varsinaisen satama-alueen lisäksi ns. Repolan teollisuuskiinteistö, johon Fineweldin toimintakin sijoittuu. Sataman yrityspuisto mahdollistaa jo nykyisellään uusien teollisuus- ja varastointitoimintojen merkittävän laajentamisen ja uusien teollisten hankkeiden käynnistämisen nopeallakin aikataululla. Kalajoen kaupungin ja Kalajoen Satama Oy:n yhteisenä tavoitteena on kehittää alueesta entistä monipuolisempi toimintaympäristö yrityksille, jotka toimivat teollisuudessa tai logistiikka-alalla.

Yrityspuisto tarjoaa upeat puitteet myös niille yrityksille, jotka tekevät kansainvälistä kauppaa. Sataman läheisyys ja loistavat maantieyhteydet tuovat paljon logistisia etuja ja mahdollisuuksia yritysten toiminnalle ja kasvulle.  ”Kymmenen (10) hehtaarin laajuinen vapaa maa-alue Kalajoen sataman yhteydessä mahdollistaa useiden merkittävien uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle”, kertoo sataman toimitusjohtaja Petri Nikupeteri.

Kalajoen kaupunki avustaa sijoittuvia yrityksiä tonttien ja toimitilojen lisäksi myös monissa muissa asioissa. Kaupungin maksuttomat yrityspalvelut tarjoavat muun muassa vahvaa osaamista yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun ja rahoitukseen, paikallisten yhteistyökumppanuuksien selvittämiseen ja uusien työntekijöiden avustamiseen paikkakunnalle muutossa.  ”Kaupunki voi tarjota erilaisia välineitä työvoiman hankkimiseen yhdessä paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Olemme mukana yhteisissä rekrytointikampanjoissa ja koulutusten järjestämisessä”, sanoo elinkeinojohtaja Miia Himanka.

 

Faktat: Kalajoen sataman yrityspuisto numeroina
Yritysten lukumäärä 12
Alueen työntekijämäärä 100kpl
Yrityspuiston pinta-ala 10 ha
Satamassa vapaana olevat ulkovarastointialueet 10 ha
Matkaa 8-tielle 3,5 km
Matkaa yrityspuistosta Kalajoen satamaan 0,5 km

 

Fineweldin valmistamia paperiteollisuuden putkisiltalohkoja
Fineweldin valmistamia paperiteollisuuden putkisiltalohkoja

 

Lisätietoja

Petri Nikupeteri
toimitusjohtaja
Kalajoen Satama Oy
puh 044 4691 358
petri.nikupeteri@portofkalajoki.fi

Matti Laitinen
toimitusjohtaja
Fineweld Oy
puh. 0400 860 914
matti.laitinen@fineweld.fi

Miia Himanka
elinkeinojohtaja
Kalajoen kaupunki
puh. 044 4691 246
miia.himanka@kalajoki.fi

 

Liitteenä olevat kuvat: Fineweld Oy