Kalajoen terveyskeskuksen A-osan rakennushanke

Kalajoen terveyskeskuksen A-osan hankesuunnittelu on aloitettu syksyllä 2019. Vielä tuolloin ei ollut tiedossa sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisestä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Soteuudistuksen voimaanpanolain yhteydessä myös investointeihin liittyvää rajoituslakia tarkennettiin.

Rajoituslain mukaan sote-rakennuksiin tehtävät investoinnit siirtymäajalla ovat kiellettyjä, jos niiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät 5 milj. euroa. Tämänhetkisen suunnitellun A-osan rakennushankkeen kustannukset ovat noin 5,5 milj. euroa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa käydyssä kokouksessa 6.6.2022 sovittiin, että suunnittelu aloitetaan uudestaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Hanketta tiivistetään niin, että toteutus jää alle rajoituslain asettaman investointirajan.

 

Lisätietoja
Marko Raiman, tekninen johtaja
044 4691 213
marko.raiman@kalajoki.fi

Päivi Peltokorpi, sosiaali- ja terveysjohtaja
044 4691 159
paivi.peltokorpi@kalajoki.fi