Kalajoki alueen ykkönen vanhusten hyvinvointia mittaavassa selvityksessä

Selvitys on tehty 24 eri tilaston perusteella ja tilastojen valinnan taustana on sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kunnille ja maakunnille antama suositus ikäihmisten palveluista. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019).

Senioreiden hyvinvoinnista on koottu laaja selvitys THL:n tilastoihin pohjaten Ilta-Sanomien toimesta. Selvitys pisteytti 295 kuntaa Suomesta sen mukaan miten vanhusten hyvinvointia mittaavat asiat ovat toteutuneet.

Tutkimus perustuu THL:n tilastoihin usean eri ikäryhmän senioreiden osalta ja mukana on mm. yksin asuminen ja kotona asuminen, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen luvut, säännöllisen kotihoidon piirissä olevien määrä, omaishoidon tuen piirissä olevien määrä, terveyskeskuksessa pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden määrät, eläkkeen koko, toimeentulotukea saavien määrät, mielenterveys- ja muiden lääkkeiden käyttö, sairaalakäynnit, kuolleisuus, sekä yli 85-vuotiaiden osuus koko väestöstä. Tilastot ovat vuosilta 2015–2017.

Kalajoki sijalla 45 kaikkien kuntien joukossa

Utsjoki oli koko Suomen ykkönen ja muita kärkipään kuntia olivat Rautjärvi, Taipalsaari sekä Ruokolahti.
Kalajoen sijoitus 45. nousee esille alueen muista kunnista suhteellisen suurella erolla. Kalajoen lähikunnista vain Kannuksen sijoitus oli sadan parhaan joukossa (74.) ja mm Kokkolan, Raahen, Ylivieskan, Nivalan, Oulaisten, Haapajärven, Sievin tai Oulun sijaluvut olivat selvityksessä välillä 109-263.

Asiakastyytyväisyys hyvinvointipalveluita kohtaan myös korkea

Kalajoen hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi ei ole yllättynyt tuloksista. ”Meillä tuotetaan laadukkaasti palveluita, tehdään hyvää ennalta-ehkäisevää työtä kuten seniorineuvolassa ja meillä on töissä ammattitaitoinen henkilökunta. Kalajoen hyvinvointipalvelut toimii kokonaisuudessaan hyvin ja koko hyvinvointipalveluiden asiakastyytyväisyyttä mittaava TAK-arvioinnin keskiarvo olikin 2018 mitattaessa 4,2 mikä on erinomainen tulos. Se kertoo siitä, että ihmiset ovat tyytyväisiä.” TAK-arviointijärjestelmä on kuntien ja erilaisten yhteisöjen palautteenhallinnan ja tiedonkeruun väline ja sen arviointiasteikko on 1-5, 5= erinomainen ja 1=huono. TAK-arviointiluku kertoo asiakastyytyväisyydestä kaikkia Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluita kohtaan eli siihen sisältyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus ja koulutus. Kyselyyn on vastannut yli 1100 ihmistä Kalajoelta. Vastausprosentti on 61.7%.

 

Linkki Ilta-Sanomien kokoamaan selvitykseen https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006031742.html

Lisätietoja

Anne Mäki-Leppilampi
Hyvinvointipalvelujohtaja
puh. 044 4691 546
anne.maki-leppilampi@kalajoki.fi