Kalajoki ja Oulu ovat Pohjois-Suomen alhaisempia verottajia kuntien päättämissä veroissa v. 2016

Veronmaksajain Keskusliitto on tehnyt laskelmia keskituloisen palkansaajaperheen tuloveroista kunnittain vuonna 2016. Laskelmissa havainnollistetaan kunnallisen verotuksen eroja. Kalajoki ja Oulu osoittautuvat vertailussa Pohjois-Suomen alhaisimmiksi verottajiksi.

Seuraavassa taulukoissa ovat mukana valtionvero, Yle-vero, sovamaksut, kunnallisvero ja kirkollisvero.

Veronmaksajain Keskusliiton taulukko vertailee eri kuntien veroja ja veroluotoisia maksuja 2016

Tarkasteltavalla alueella alhaisin verotus on Oulussa ja korkein Haapavedellä. Ero on 1.800 euroa keskituloista palkansaajaperhettä kohden. Kun tarkastellaan verotuksen määrää ilman kirkollisveroja, paras verotuksen kilpailukyky on Kalajoella ja Oulussa. Ero alhaisimman ja korkeimman verotuksen välillä on tällöin vajaat 1.500 euroa keskituloista palkansaajaperhettä kohden.

Palkansaajan kunnittain määräytyvät verot koostuvat suurimmaksi osaksi juuri kunnallisverosta. Suhteessa selvästi pienemmän verotaakan muodostavat kirkollisvero ja kiinteistövero.

Keskistuloisen palkansaajaperheen tuloverot vuonna 2016 alueen kunnissa
Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto – Verotieto Oy
Kunta Valtionvero, Yle-vero ja sovamaksut Kunnallis
-vero %
Kunnallis
-vero €
Kirkollis-
vero %
Kirkollis-vero € Verot ja veroluonteiset maksut yht. Ero alhaisimman ja
korkeimman välillä
Oulu 11 212 20,00 14 448 1,30 939 26 599 0
Kalajoki 11 212 20,00 14 448 1,60 1 156 26 816 217
Kempele 11 212 20,50 14 810 1,45 1 048 27 070 471
Pyhäjoki 11 212 20,25 14 629 1,75 1 264 27 105 506
Kannus 11 212 20,50 14 810 1,60 1 156 27 178 579
Liminka 11 212 20,50 14 810 1,75 1 264 27 286 687
Rovaniemi 11 212 21,00 15 171 1,25 903 27 286 687
Raahe 11 212 21,00 15 171 1,90 1 373 27 756 1 157
Kokkola 11 212 21,50 15 532 1,70 1 228 27 972 1 373
Merijärvi 11 212 21,50 15 532 1,75 1 264 28 008 1 409
Nivala 11 212 21,50 15 532 1,75 1 264 28 008 1 409
Ylivieska 11 212 21,50 15 532 1,75 1 264 28 008 1 409
Alavieska 11 212 21,50 15 532 1,80 1 300 28 044 1 445
Sievi 11 212 21,75 15 713 1,75 1 264 28 189 1 590
Oulainen 11 212 21,75 15 713 1,75 1 264 28 189 1 590
Haapajärvi 11 212 22,00 15 893 1,75 1 264 28 369 1 770
Haapavesi 11 212 22,00 15 893 1,80 1 300 28 405 1 806
Mukana eivät ole kiinteistöverot.

 

Seuraavassa ovat vahvistetut kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2016.

Kiinteistöverot
Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto
Asuinrakennusten   k-vero % Yleinen k-vero % Vapaa-ajan rakennusten k-vero %
Oulu 0,40 0,95 0,90
Kalajoki 0,40 0,90 1,00
Kempele 0,40 0,95 0,95
Pyhäjoki 0,40 1,15 1,15
Kannus 0,55 1,15 1,00
Liminka 0,43 0,94 1,03
Rovaniemi 0,60 1,55 1,20
Raahe 0,50 1,00 1,00
Kokkola 0,60 1,25 1,00
Merijärvi 0,45 0,85 1,00
Nivala 0,65 1,00 1,00
Ylivieska 0,70 1,30 1,15
Alavieska 0,55 1,00 0,90
Sievi 0,70 0,90 1,30
Oulainen 0,65 1,15 1,05
Haapajärvi 0,75 1,35 1,35
Haapavesi 0,55 0,95 1,10

 

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Veroilla kustannetaan terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kuntalaisten tarvitsemia palveluja. ”Suurimmillaan verotuksen kuntakohtainen ero voi vastata lähes yhden kuukauden palkkaa. Mutta taloudellisten hyötyjen lisäksi kunnissa, joilla on alhainen verotus, palvelut on myös tehokkaasti järjestetty”, toteaa Kalajoen kaupungin kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja jatkaa: ”Lisäksi edullisen verotuksen kunnissa palvelut ovat yleensä korkeatasoisempia kuin ankarammin verottavissa kunnissa.”

Veronmaksajain Keskusliitto julkaisee säännöllisesti kuntaveroselvityksiä, joissa vertaillaan kunnallisen verotuksen tasoa eri puolella Suomea esimerkkilaskelmien avulla.

 

Lisätietoja:

Jukka Puoskari
Kaupunginjohtaja
Puh. 040 4691 200
jukka.puoskari@kalajoki.fi