Kalajoki on yksi Pohjois-Suomen elinvoimaisimmista kunnista

Kalajoen kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös on 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 6,8 M€. Lainamäärä väheni 0,87 M€ ja on 2 589 € asukasta kohti. Hyvään tulokseen vaikuttivat menojen maltillinen kehitys, toteutetut rakenteelliset sopeuttamiset, jotka jopa laskivat henkilöstömenoja sekä oikeaan aikaan päätetyt maltilliset veroprosenttikorotukset. Palvelut on yhä järjestetty asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kaupungin talous säilyi tasapainoisena. Vuosikate säilyi lähes edellisvuoden tasossa ja riitti kattamaan tilikauden poistot sekä lähes kokonaan investointien omahankintamenon. Kalajoen kaupunki investoi edelleen voimakkaasti, investointien bruttomenot olivat noin 9 M€. Merkittävimmät investoinnit olivat asumispalveluyksikön rakentaminen Himangalle ja yhteiskeittiön rakentaminen. Tilikauden tulos 2,2 M€ sisälsi 0,43 M€ satunnaisia kertaluonteisia tuottoja.

Vuoden 2015 vahvistettu tuloveroprosentti oli 20,00 (+0,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta), kun aritmeettinen tuloveroprosentti oli koko maassa 19,83, Ylivieskan seutukunnassa 21,25 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 20,36. Hyvä tulos ja vakaa taloudellinen tilanne on saavutettu keskimääräistä alhaisemmalla verotustasolla.

Kalajoen kaupunki on aktiivisesti kehittänyt tuottamiensa palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Vuoden 2015 alusta mm. yhdistettiin perusturva- ja sivistyspalvelut hyvinvointipalveluiksi, rakennettiin yhteiskeittiö, valmisteltiin kuntoutusosaston toiminnan aloittaminen sekä kehitettiin kaupungin palveluverkkoa.

– Palveluihin on asiakastutkimusten mukaan oltu varsin tyytyväisiä sekä hoitoon pääsyajat ovat tutkitusti Pohjois-Pohjanmaan parasta tasoa, mistä olemme erittäin iloisia. Lisäksi palvelut on tuotettu edullisemmin kuin Manner-Suomessa keskimäärin, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

Kalajoen kaupungin hyvä tilinpäätös 2015 mahdollistaa tulevaisuuden rakentamisen vakaalle pohjalle. Hyvällä tilinpäätöksellä kaupunki valmistautuu historian suurimpaan kuntakentän murrokseen, sote- ja maakuntauudistukseen sekä säilyttämään taloudellisen tasapainonsa.

Kalajoen kaupungilla on kertynyttä ylijäämää 1 457 € asukasta kohden.

 

Lisätietoja antaa
Talousjohtaja
Pirjo Männistö
pirjo.mannisto@kalajoki.fi
Puh 044 4691 387