KALAJOKI POISTAA ”VAILLA VAKINAISTA OSOITETTA” -ONGELMAN ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA

Kalajoen kaupunki ratkaisee ensimmäisenä Suomessa kokonaisvaltaisesti loma-asuntoalueilla asuvien "vailla vakinaista osoitetta" -ongelman. Ongelma on tuttu myös muissa suurissa ja voimakkaasti kasvavissa matkailukeskuksissa. Kaupunginhallitus esittää, että muuttohaluisia autetaan tarjoamalla siirtymäaikana poikkeamis- ja muutosluvat kirjansa Kalajoelle siirtäville maksutta. Muutto Kalajoelle tuo lisäksi keskituloiselle perheelle jopa 20 000 euron verohyödyn 10 vuodessa.

 

Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen loma-asuntoalueella on merkittävä määrä myös vakituisia asukkaita. Maistraattien ohjeen mukaan loma-asunnoissa asuvat merkitään väestötietojärjestelmään merkinnällä ”vailla vakinaista asuntoa”. Kalajoen kaupunki on pyrkinyt vuosien aikana tuloksetta vaikuttamaan siihen, että käytäntöä muutettaisiin.

 

Ilmaiset poikkeamis- ja muutosluvat kirjansa Kalajoelle muuttaville

Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tullut muutos sallii loma-asunnon muuttamisen vakituiseksi rakennusjärjestyksen määräyksellä kaava-alueiden ulkopuolella. Asemakaava-alueilla tämä on mahdollista vaiheittaisen asemakaavan muutoksella. Kalajoen kaupunki käynnistääkin alkuvuodesta 2018 muutosprosessin, jolla mahdollistetaan vapaa-ajan asuntojen muutos pysyviksi asunnoiksi.

Auttaakseen muuttohaluisia Kalajoen kaupunginhallitus päätti esittää muutosta rakennusvalvontataksaansa niin, että loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi asuinrakennukseksi ja siihen liittyvästä alueellisesta poikkeamispäätöksestä ei peritä siirtymäaikana maksua.

 

Kalajoki lupaa sloganissaan viiden tähden elämää ja lomailua omassa kotikaupungissa

Kalajoella on tällä hetkellä jatkuvasti koveneva paine paikkakunnalle muuttavien uusien asukkaiden osalta. Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen alueelle on valmistunut meren rantaan kaksi uutta vetovoimaista kaava-aluetta, Kesäranta ja Marina, jotka kiinnostavat yhä useampaa vakituisen asumisen merkeissä.

Alueen tekee kiinnostavaksi se, että asukkailla on käytettävissään voimakkaasti kehittyvän matkailukeskuksen upeat hiekkadyynit, meriluonto ja ympärivuotiset vapaa-ajan palvelut. Matkailualueella sijaitsevat mm. monitoimiareena Event Park, Seikkailupuisto Pakka, Kylpylä SaniFani, Safaritalo, Vesipuisto JukuPark, golfkeskus sekä 100 km latuverkostoa ja muita reitistöjä. Hiekkasärkät on yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista matkailukeskuksista.

Myös kaupan palveluiden lisääntyminen Kalajoella ja Hiekkasärkillä vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen. Luonnollisesti asukkailla on käytettävissään myös Kalajoen kaupungin hyvät palvelut. Kalajoki lupaakin sloganissaan tarjota viiden tähden elämää omassa kotikaupungissa, ilman tarvetta lähteä merta edemmäs lomalle.

 

Verohyöty keskituloiselle perheelle jopa 20 000 euroa 10 vuodessa

Veronmaksajien Keskusliiton tekemän selvityksen perusteella kaupungissa on laskettu, että Kalajoella asumalla keskituloinen perhe säästää kymmenessä vuodessa noin 20 000 euroa veroissa Kalajokea ja Manner-Suomen kalleimmin verottavaa kuntaa vertailtaessa. Pienituloisemmissa perheissä säästö on kymmenessä vuodessa noin 10 000 euroa ja korkeatuloisissa noin 40 000 euroa. Laskelmissa ei ole huomioitu kiinteistöveron osuutta, joka Kalajoella on myös edullinen. Kalajoki kannustaakin halukkaita kirjojen siirtoon Kalajoelle vielä ennen vuodenvaihdetta.

 

Lisätietoja:
Jukka Puoskari
kaupunginjohtaja
Puh. 044 469 1200
jukka.puoskari@kalajoki.fi