Kalajoki ui seutukaupunkien joukossa omassa parvessaan

Grafikka jossa seutupaikkakunnat esitettynä akselilla imago ja autettu tunnettuus

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus paljastaa Kalajoen olevan imagon, tunnettavuuden sekä veto- ja pitovoiman puolesta seutukaupunkien kärkikastia.

Kalajoki kärkikastissa

Kalajoki sijoittui erittäin hyvin seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen kaikilla mittareilla. Imagon ja tunnettavuuden osalta Kalajoki sijoittui koko joukon toiseksi Rauman jälkeen. Tunnettavuuden ja imagon eli myönteisen maineen osiossa Kalajoki ja Rauma kirivät neljän kaupungin kärkiparveen, jotka erottuivat selvästi positiivisesti 55:n kaupungin kokonaisuudesta. Kokonaisuudessa, jossa mitattiin ulkoista- ja sisäistä vetovoimaindeksiä sekä elinvoimaindeksiä Kalajoki sijoittui kolmanneksi.

Tutkimuksessa mitattiin ulkoisia ja sisäisiä vetovoimatekijöitä. Kalajoki sijoittui molemmissa kategorioissa parhaan kolmen kaupungin joukkoon. Matkailutarjonta, palvelut sekä vapaa-ajan ja kulttuurin aktiviteetit erottuivat muualla asuvien mielestä Kalajoen valttikorteiksi, kun taas kalajokiset itse nostivat esille lisäksi myös asuinympäristön.

Vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Kalajoella oli yksi kovimmista pitovoimaluvuista, tarkoittaen, että asukkaat valitsisivat Kalajoen kernaasti uudelleenkin asuinpaikkakunnakseen. Asukkaat nostivat asumiseen liittyen Kalajoen vahvuuksiksi turvallisuuden, palvelut, luonnon ja runsaat vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Yrittäjämyönteisyydestään tunnettu Kalajoki koettiin yrittämisen kannalta monipuoliseksi, kannustavaksi ja mahdollisuuksia avaavaksi kaupungiksi. Vahvan matkailuimagon valteiksi asukkaat nostivat Hiekkasärkät ja monipuoliset palvelut, meren ja luonnon.

Tuleviksi kehityskohteiksi asukkaat nostivat keskustan kehittämisen yli muiden sekä laajasti palveluiden kehittämisen ja ylläpidon terveyspalveluista kaupallisiin palveluihin ja kouluihin.

 

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 55:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta. Seutukaupungilla tarkoitetaan kaupunkeja, jotka ovat oman seutunsa ja talousalueensa keskuksia, mutta eivät maakuntakeskuksia. Suomen seutukaupungeissa asuu yli 920 000 asukasta. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019 ja sen toteutti Innolink.

Lisätietoja:

Jukka Puoskari

kaupunginjohtaja

Puh. 044 469 1200

jukka.puoskari@kalajoki.fi