Kaupungin johtotehtävissä muutoksia ja tilapäisiä järjestelyjä

Kuvassa vasemmalla sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kangas ja oikealla hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist

Kaupungin johtotehtävissä on tapahtunut useita muutoksia. Hallintojohtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja ovat aloittaneet uusissa tehtävissään. Perhevapaat ja hyvinvointialueen valmistelu aiheuttavat myös sekä tilapäisiä että pysyviä henkilöstövaihdoksia.

Kaupungin viranhaltijajohdossa on tapahtunut useita muutoksia. Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavat hyvinvointialueet aiheuttavat ylimääräisiä valmistelutehtävää samalla kun kaupungin tulee varmistua siitä, että jäljelle jäävistä tehtävistäkin suoriudutaan hyvin sekä muutoksen aikana ja sen jälkeen. Käytännössä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava henkilöstö siirtyy uuden perustettavan hyvinvointialueen palvelukseen. Samaan aikaan toteutetaan myös lomitushallinnon uudelleenjärjestely, jossa kaupungin lomitushenkilöstö siirtyy Kalajokea yli neljä kertaa pienemmän Toholammin kunnan palvelukseen. Näiden muutosten lisäksi myös iloiset perhetapahtumat aiheuttavat tilapäistä järjestelytarvetta.

”Poikkeuksellisen suurten muutosten aikana olin hieman huolissani, kuinka saamme rekrytoitua erinomaisesti tehtäviään hoitaneiden henkilöiden tilalle uusia aikaansaavia osaajia. Oli kuitenkin ilo huomata kuinka Kalajoki kaupunkina ja työnantajana kiinnosti ja saimme erittäin hyviä hakijoita tehtäviin. Strategiavalmistelussa asetettu kunnianhimoinen tavoite olla Pohjois- Suomen paras julkisen sektorin työpaikka näyttää tässäkin valossa sopivan vaativalta, mutta saavutettavissa olevalta tavoitteelta”, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

Hallintopalveluissa

Talousjohtaja ja kaupunginjohtajan sijainen Pirjo Männistö on jäänyt perhevapaalle 1.2.2022 alkaen. Häntä sijaistaa kaupunginsihteeri Otso Juvonen. Perhevapaan aikana kaupunginsihteerin tehtävistä kaupunginhallituksen- ja valtuuston asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon osalta vastaa hallintosihteerin nimikkeellä toimiva Tiina Isotalus. Hän toimii myös kyseisten toimielinten pöytäkirjanpitäjänä.

Henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun ja tulee jatkossa sijoittumaan hyvinvointialueen tehtäviin. Hyvinvointialueen valmistelutehtävien ohessa Mari vastaa vielä siirtymäajan Kalajoen kaupungin viestinnästä ja Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asuntojen toimitusjohtajan siirtymisjärjestelyvaiheesta.

Hallintojohtajan uudessa virassa on aloittanut 7.2.2022 Anette Törmänen-Lindqvist. Hallintojohtaja toimii Pirjo Männistön perhevapaan ajan kaupunginjohtajan sijaisena ja hallintopalveluiden palveluvastaavana. Hallintojohtajan tehtävään on yhdistetty henkilöstöjohtajan tehtävät. Vuoden 2022 aikana hallintojohtajan tehtävien painopiste on Kalajoen kaupungin henkilöstöasioissa vaativan hyvinvointialueuudistuksen täytäntöönpanossa. Hallintojohtaja toimii myös työsuojelupäällikkönä.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan ja palveluvastaavaksi on valittu Tiina Kangas. Hän on aloittanut tehtävässään 31.1.2022. Tiina Kankaan vastuualueelle kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja Kalajoki Akatemia (kulttuuri- liikunta- ja vapaa-aikapalvelut). Hän toimii myös kansalaisopiston rehtorina ja opetuspalveluiden palvelualuejohtajana. Varhaiskasvatuspalveluiden palvelualuejohtajana toimii varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård. Kalajoki Akatemian palvelualuejohtajaksi on nimetty kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehto, joka toimii myös sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisena.

Merenojan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtävään valittu Miika Heikkilä hoitaa virkaa, kunnes virkavaali on lainvoimaisesti ratkaistu.

 

Kuvituskuvassa vasemmalla sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kangas ja oikealla hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist.