Kaupunginhallitus päätti varhaiskasvatusverkon suunnasta – taustalla mittava selvitystyö

Lautapeli

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2022 päättänyt varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistuksista. Mittavassa selvitystyössä on tarkasteltu muun muassa lasten määrää ja sen arvioitua kehitystä, varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten ikärakennetta ja sijoittumista kaupungin alueella sekä lähitulevaisuuden uudistuksia ja yksityisen palveluntuotannon osuutta varhaiskasvatuksessa.

Palveluverkkoselvitystä on tehty viranhaltijoiden toimesta yhteistyössä kaupungin palveluverkkoa ja kiinteistörakennetta ohjaavan toimikunnan sekä konsulttiyritys FCG:n kanssa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti uudesta varhaiskasvatuksen palveluverkosta seuraavaa;

  • Kalajoen keskustaajamaan sijoittuu 160-paikkainen päiväkoti. Uusi päiväkoti korvaa päiväkoti Mäntylän ja Marttilantien päiväkodin toiminnot. Uuden päiväkodin suunnittelu alkaa vuonna 2023, rakentaminen tapahtuu vuosina 2024–2025, päiväkodin valmistuen elokuussa 2025.
  • Himangalle sijoittuu 80-paikkainen päiväkoti. Uusi päiväkoti korvaa päiväkoti Satumajakan ja sen satelliittiyksiköiden toiminnot. Uuden päiväkodin suunnittelu alkaa vuonna 2025, rakentaminen tapahtuu vuosina 2026–2027, päiväkodin valmistuen elokuussa 2027.

Kuntalaisten kuulemistilaisuudet uuteen palveluverkkoon liittyen järjestetään Kalajoella ja Himangalla elokuussa 2022. Kuulemistilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin kaupungin kanavilla.