Kaupunki hakee Padel-toimijaa Hiekkasärkille

Padel maila ja palloja

Padel-mailapelin suosio on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Kaupunki hakee hakumenettelyn kautta Padel-toimijaa osoittamalleen vuokra-alueelle.

Padel -mailapeli on voimakkaasti Suomessa kasvava mailapeli. Vuonna 2020 padel-harrastajien määrä Suomessa kasvoi koronaviruksesta huolimatta noin 10 000:sta yli 30 000:een. Padelia pelataan 10 metriä x 20 metrin kokoisella kentällä, jota ympäröivät lasista ja metalliverkosta valmistetut seinät.

Kaupungin maankäyttöpalvelut ovat saaneet viime syksyn ja talven aikana useita tiedusteluja padel-kentän rakentamiseksi Hiekkasärkille.

Kalajoen kaupunki jättää haettavaksi ja myöhemmin vuokrattavaksi padel-kentän rakentamisalueeksi noin 900 m2 suuruisen alueen Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä Jukumaa, kiinteistötunnus 208-402-80-5. Vuokra-aika on 5 vuotta ja vuosivuokra on viisisataa (500,00) euroa.  Alue sijaitsee Hiekkasärkin matkailukeskuksen ydinalueella.

Hakemus pyydettyine aineistoineen tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

13.05.2021 klo 16 mennessä.

Sähköpostin otsikoksi ”Haku / Padelkenttä ”

Tarkemmat tiedot alueista, valintaperusteista ja hakumenettelyyn osallistumisesta ilmenevät hakumenettelyasiakirjasta ja sen liitteistä, jotka ovat ladattavissa oheisien linkkien kautta:

Padeltoimijan hakuohjeet ja aikataulut

Pöytäkirjanote

Vuokrasopimusluonnos

Karttaliite maanvuokrasopimukseen Padelkenttä