Kalajoen kaupungin keskusarkistotilat ja kirjaamo sijaitsevat kaupungintalolla.

Kirjaamo

Kalajoen kaupungilla on keskitetty kirjaamo, joka toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena. Kirjaamoon saapuneet asiakirjat kirjataan asianhallintajärjestelmään ja lähetetään valmisteluun tai jatkokäsittelyyn palveluille. Kaupungin asianhallintajärjestelmässä käsitellään kaikki hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät asiat.

Kirjattavia asiakirjoja ovat esimerkiksi kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, hakemukset sekä vastauskirjeet.

Kirjaamo ylläpitää kaupungin ja muiden viranomaisten lakisääteisten kuulutusten sähköistä ilmoitustaulua, https://kalajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kuulutukset-ja-paatoksenteko/

Avoinna:
arkisin klo 9:00-15:00

Kirjaamon käyntiosoite:
Kaupungintalo
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI

Kirjaamon postiosoite:
Kalajoen kaupunki
Kirjaamo
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI

Kirjaamon sähköpostiosoite:
kirjaamo@kalajoki.fi

Arkisto

Kalajoen kaupungin keskusarkisto toimii kunnan viranomaisten päätearkistona. Päätearkistoon arkistoidaan pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Keskusarkistossa on Kalajoen kaupungin asiakirja-arkisto, lakkautettujen Himangan ja Raution kuntien arkisto sekä Kalajoen sairaalan aikainen potilasarkisto. Lisäksi kaupungin keskusarkistossa on yhdistysten arkistoja, mm. Kalajoen Kotiseutuyhdistyksen arkisto.

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittaa julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Asiakirjoja voi tutkia kaupungintalon tiloissa virastoaikana. Alkuperäisten asiakirjojen lainaaminen yksityisille ja vieminen kaupungintalon ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Tarvittavat yhteydenotot arkistoasioissa voi tehdä ottamalla yhteyttä arkistosihteeriin sähköpostilla etunimi.sukunimi@kalajoki.fi tai puhelimella 044 4691 758. Tietopyynnön voi jättää myös kirjaamoon, kirjaamo@kalajoki.fi