Kalajoen kaupungin keskusarkistotilat sijaitsevat kaupungintalolla. Keskusarkisto vastaanottaa ja säilyttää pitkään ja pysyvästi säilytettävät aineistot, joita ovat esimerkiksi pöytäkirjat.

Keskusarkistossa on muun muassa Raution kunnan arkisto sekä Kalajoen sairaalan potilasarkisto. Himangan kunnan aikainen arkisto on edelleen Himangan palvelutoimiston arkistotiloissa. Jatkossa pysyvästi säilytettävä Himangan asiakirja-aineisto on tarkoitus siirtää Kalajoen kaupungin keskusarkistoon.

Arkistotoimen tehtävänä on

  • varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen
  • huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta
  • määritellä asiakirjojen säilytysarvo
  • hävittää tarpeeton aineisto

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittaa julkisuuslaki, henkilötietolaki ja muutamat muut erityislait. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita.

Arkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kaupungin henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistosihteeri on tavoitettavissa virka-aikoina.