Kalajoen kaupungin keskusarkistotilat ja kirjaamo sijaitsevat kaupungintalolla. Keskusarkisto vastaanottaa ja säilyttää pitkään ja pysyvästi säilytettävät aineistot, joita ovat esimerkiksi pöytäkirjat. Kirjaamoon voi tuoda hakemuksia, aloitteita ja muita kuntalaisten asiakirjoja.

Arkisto

Keskusarkistossa on muun muassa Raution kunnan arkisto sekä Kalajoen sairaalan potilasarkisto. Himangan kunnan aikainen arkisto on edelleen Himangan palvelutoimiston arkistotiloissa. Jatkossa pysyvästi säilytettävä Himangan asiakirja-aineisto on tarkoitus siirtää Kalajoen kaupungin keskusarkistoon.

Arkistotoimen tehtävänä on

  • varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen
  • huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta
  • määritellä asiakirjojen säilytysarvo
  • hävittää tarpeeton aineisto

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittaa julkisuuslaki, henkilötietolaki ja muutamat muut erityislait. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita.

Arkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kaupungin henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistosihteeri on tavoitettavissa virka-aikoina.

 

Kirjaamo

Kirjaamoon voi tuoda hakemuksia, aloitteita ja muita kuntalaisten asiakirjoja. Yhteisten asioiden hoitoon liittyvät asiakirjat kirjataan diaariin kirjaamossa ja laitetaan valmisteltaviksi palveluille. Kirjaamosta voi kysellä diaariin kirjattujen asioiden käsittelyn vaiheesta ja kysyä valmistelevaa henkilöä. Kirjaamosta voi pyytää myös asiakirjoja nähtäväksi.

Kirjaamo hoitaa myös kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulua, joka sijaitsee kaupungintalon ala-aulassa.

Avoinna:
arkisin klo 8.00 -15:30
viikonloppuisin suljettu

Huomio! Asiakirjoja voi jättää myös kaupungintalon infoon, jonka aukioloajat ovat arkisin klo 9 – 12 ja klo 13 – 15.

Kirjaamon käyntiosoite:
Kaupungintalo
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI

Kirjaamon postiosoite:
Kalajoen kaupunki
Kirjaamo
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI

Kirjaamon sähköpostiosoite:
kirjaamo@kalajoki.fi