Sinulla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan monin eri tavoin. Voit antaa meille suoraa palautetta tai vaikuttaa virallisempien väylien kautta. Tärkeintä on, että osallistut ja vaikutat!

Kalajoen kaupungin tavoitteena on tarjota viihtyisä asuinympäristö, jossa on erinomaiset mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut. Sinäkin voit vaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja kaupungin tulevaisuuteen osallistumalla yhteisten asioiden hoitoon ja antamalla äänesi kuulua. Valitse oma vaikuttamiskanavasi ja kerro meille mielipiteesi.

Palaute

Voit lähettää kaupungille ja kaupungin työntekijöille palautetta tai kysymyksiä joko sähköisen palautelomakkeen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä kaupungin henkilöstöön tai luottamusmiehiin. Sähköinen lomake löytyy kaupungin verkkosivuilta. Lomakkeeseen on linkki joka sivulta. Lomakkeella voit lähettää meille kysymyksiä tai saattaa tietoomme kehitysideoita, epäkohtia sekä kiitosta toiminnoistamme. Palautteet menevät aiheen mukaan suoraan palveluista vastaaville henkilöille.

Kaupungin henkilökunnan yhteystiedot löydät palvelujen sivuilta tai henkilöhaun avulla.

Sosiaalinen media

Kalajoen kaupungilla ja sen palveluilla on käytössään eri sosiaalisen median kanavia. Näissä kanavissa tiedotetaan kaupunkia koskevista uutisista, päätöksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi ne toimivat avoimina keskustelufoorumeina. Kalajoen sähköiset kanavat -sivulta löydät listauksen kaikista kaupungin sosiaalisen median kanavista.

Kuntalaistilaisuudet

Kuntalaistilaisuudet ovat erilaisia kaikille avoimia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia kaupungin palveluista. Tilaisuuksissa mukana on keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin kaupungin virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Kuntalaistilaisuuksista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla sekä paikallislehdessä.

Ajankohtaiset, kuulutukset ja uutiskirjeet

Kaupungin verkkosivujen ajankohtaisista voit katsoa uusimmat tiedotteet ja uutiset. Voit myös tilata ajankohtaiset RSS-syötteinä. Virallisilla kuulutuksilla ilmoitetaan muun muassa kaavahankkeista, myönnetyistä rakennusluvista, hyväksytyistä taksoista, kaupunginvaltuuston kokouksista, katusuunnitelmista tai kuulemistilaisuuksista. Kuulutukset löydät täältä: Kalajoen kaupungin kuulutukset.

Lisäksi joillakin palveluilla on käytössään uutiskirje. Eri aiheiset uutiskirjeet voi tilata palvelujen omilta sivuilta.

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteiden tulee käsitellä yhteisiä asioita eikä aloitteena siksi voi tehdä esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia hakemuksia ja anomuksia.

Seuraa päätöksentekoa

Kunnan päätöksentekoa voit seurata kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista. Kaupunginvaltuuston, -hallituksen, ja lautakuntien esityslistat liitteineen ilmestyvät kaupungin internet-sivuille ennen kokouksia.

Valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia ja niitä voi paikan päällä seurata kuka tahansa kunnallisesta päätöksenteosta kiinnostunut. Valtuuston istuntosali on kaupungintalolla. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18. Kokouksista tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin verkkosivuilla.

Luottamushenkilöiden yhteystiedot löydät kaupunginvaltuuston sivuilta.

Muutoksenhaku päätöksiin

Kuntalain mukaan sinulla on oikeus hakea muutosta kaupungin toimielinten tekemiin päätöksiin. Se on mahdollista kirjallisella oikaisuvaatimuksella, kunnallisvalituksella tai hallintovalituksella.

Nuorisovaltuusto

Kalajoella toimii nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto toimii linkkinä nuorten ja päättäjien välillä, poliittisesti sitoutumattoma ryhmänä. Nuorisovaltuusto koostuu kalajokisista yläkoululaisista sekä toisen asteen opiskelijoista. Nuorisovaltuustoon kuuluu kerralla 10 – 15 nuorta. Nuorisovaltuutetuista valitaan edustajat perusturva-, tekniseen- ja sivistyslautakuntiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Vaalit

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus ja tärkeimpiä keinoja vaikuttaa päätöksentekoon. Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
  • kunnallisvaalit joka neljäs vuosi
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaalit) joka kuudes vuosi
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on:

  1. Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
  2. muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
  3. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

Lisätietoa vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Vaalien yleisjärjestelyistä Kalajoen kaupungissa huolehtii keskusvaalilautakunta.