Jäähalli

Jäähallin käyttäjiltä peritään käyttökorvaus teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Kalajoen jäähallilla on käytössä kansallisesti sovitut jäähallin toimintasäännöt, joiden mukaan hallinhoitaja ei mene jäälle silloin, kun siellä on pelaajia. Eikä kenelläkään ole lupaa mennä jäälle silloin, kun siellä on hallinhoitaja.

Jäähallilla noudatetaan jäähallin kellon näyttämää aikaa.

Jäälle voi mennä, kun jäänhoitokoneen kulkuluukut ovat sulkeutuneet ja seuraavat ehdot ovat täytyyneet:

 • Jääaikanne on alkanut jääaikavuorolistan mukaan
 • Jääaika loppuu varauslistan mukaan. Varauslistan mukaisen aikaylityksen jälkeen lisätään 15 minuuttia ylittäjän jääaikalaskuun.
 • Ennen jääajan päättymistä kukin ryhmä on velvollinen keräämään kiekot niille sovittuihin paikkoihin ja huolehtimaan maalien siirrot.
 • Turvallisuus ja -lämpötaloudellisiin syihin vedoten sulkekaa aina pelaaja- ja jäähyaitioiden luukut, kun poistutte kaukalosta ja aina jäänhoitokoneen tullessa jäälle.
 • Pelien aikana (myös junioripelit) vain pelaavien joukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt voivat olla hallin alatasolla. Kaikki muut ovat katsomossa.
 • Noudattakaa jäähallin kaikissa tiloissa siisteyttä. Kenelläkään ei ole oikeutta siivouttaa omia eritteitään jäähallin tiloista. Roskat laitetaan niille varattuihin astioihin.
 • Jääkiekkoharjoituksissa laukauksia, etenkin nk. lämäreitä vedellään vain kentän pituussuunnassa. Katosmossa ja käytävällä vahinkoa tuottanut kiekko on ampujansa henkilökohtaisella vastuulla.

Raumankarin koulu

Ulkopuolisilta käyttäjiltä peritään käyttökorvaus sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

Raumankarin koulun tiloissa noudatetaan seuraavia käyttösääntöjä:

 • Käyttövuoron saanut seura/ryhmä vastaa järjestyksestä tiloissa. Käyttövuorohakemuksessa on ilmoitettava vastuuhenkilö, jonka tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
 • Tiloihin ei saa päästää asiattomia henkilöitä. Kilpailutoimintaa seuraamaan tulleiden henkilöiden on oltava sille varatuilla paikoilla.
 • Liikuntasalissa saa käyttää vain sisäpelikenkiä.
 • Mikäli kaupunki itse tarvitsee tiloja, ilmoitetaan vuoron peruuntumisesta vuoron varaajan yhteyshenkilölle.
 • Jos käyttäjä jättää syytä ilmoittamatta vuoronsa käyttämättä kahtena perättäisenä viikkona, katsotaan vuoro peruuntuneeksi. Peruuttamattomat vuorot laskutetaan normaalisti.
 • Seuran/ryhmän tulee korvata ylimääräisestä valvonnasta ja siivouksesta mahdollisesti syntyvät kustannukset vahvistettujen hintojen mukaisesti.
 • Mahdolliset vauriot ja vahingot korvaa se seura/ryhmä, johon vahingon aiheuttanut kuuluu. Vahingosta on välittömästi ilmoitettava vuoron myöntäneelle taholle.
 • Näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa vuoron menetyksen.

HUOM!

 • Vuoron peruuntumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin vuoron myöntäneelle taholle etteivät ovet ole turhaan avoinna.
 • Tiloista on ehdottomasti poistuttava viimeisen vuoron päättyessä, ettei automaattinen hälytysjärjestelmä aiheuta turhia hälytyksiä.
 • Illan viimeisen vuoron saaneen seuran/ryhmän vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että ovet on lukittu ja valot on sammutettu kaikista tiloista.

Talonmiesten päivystysnumero on 044–4691 346. Yhteydenotot tähän numeroon, jos ovien avaamisessa tai sulkemisessa on ongelmia.