Kalajoen kaupunki on aktiivinen hanketoimija. Vuosittain on käynnissä useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita toteutetaan joko kaupungin omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat eri rahoitusta saaneet hankkeet:

Hallintopalvelut

Digi-kokous 3.0 (pdf)

DigiTyy – Digiturvallinen Työkulttuuri ja Ympäristö (pdf)

Kehittämispalvelut

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI) (pdf)

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä (pdf)

Kalajoen seudun teolliset arvoketjut (pdf)

KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma (pdf)

Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (pdf)

Energiaomavarainen Kalajoen Marina kansainvälisen matkailun vauhdittajana (Kalajoki Marina DMC) (pdf)

Bothnial Coastal Route (BCR)

Ohjaamo ja Virtaamo (pdf)

Rekryopo – yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (pdf)

Tekniset palvelut

Kalajoen luontoliikuntakohteiden turvallisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen (pdf)

Kummalan nurmikentän saneeraus tekonurmikentäksi (pdf)

Raution monitoimitalon liikuntahalli (pdf)

Kalajoen Marinan suunnitteluhanke (pdf)

Hiekkasärkkien eteläisten ranta- ja dyynien maisema-arvojen ylläpito ja kunnostus (pdf)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Digitaidot kalajokisille (pdf))

Uusi Ympäristö (pdf)

Poikkeustilatuki 2 Lukiolaisille (pdf)

Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn (pdf)

Kulttuurimatkailusta hyvinvointia (pdf)

Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan juurruttaminen Kalajoelle (pdf)

Uudet lukutaidot (pdf)

21st Century skills (pdf)

Rural youth 2 (pdf)

Erasmus+ akkreditoidut hankkeet (pdf)

Leap to the Future (pdf)

Hyvinvointia meriliikunnasta (pdf)

Kulttuurineuvontaa kirjastoissa (pdf)

Poikkeustilatuki Kalajoen lukiolaisille (pdf)

Varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen (pdf)

Ketterää osaamista (pdf)

Verkostosta laatua seutulukioille (pdf)

Luonnosta pelejä ja taidetta arkeen (pdf)

Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen Kalajoen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022-2024 (pdf)

Harrasta Kalajoen kouluilla (pdf)

 

 

 

 

Tietoa ohjelmakauden 2014 – 2020 hankkeista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä rakennerahastotietopalvelusta sekä Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä

Rakennerahastotietopalvelu

Leader-hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerekisteri

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hankerekisteri