Kalajoen kaupunki on aktiivinen hanketoimija. Vuosittain on käynnissä useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita toteutetaan joko kaupungin omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat eri rahoitusta saaneet hankkeet:

Hallintopalvelut

VIHDOINKIN (pdf)

Digi-kokous 3.0 (pdf)

Kunta-akkuna (pdf)

DigiTyy – Digiturvallinen Työkulttuuri ja Ympäristö (pdf)

Kehittämispalvelut

Arktinen meri, rannikkopalvelujen kehittämishanke (pdf)

Kalajoki Smart Grid toteutettavuusselvitys (pdf)

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI) (pdf)

Digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen -yritysryhmähanke (pdf)

Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen (pdf)

Palvelut pakettiin yritysryhmähanke (pdf)

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä (pdf)

Kalajoen seudun teolliset arvoketjut (pdf)

KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma (pdf)

Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (pdf)

Tekniset palvelut

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö (pdf)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Multicultural Mindset (pdf)

Meriluonto liikunnan lähteenä 3 (pdf)

Omaan tahtiin (pdf)

Askeleen edellä (pdf)

Yhteisötaiteilijat (pdf)

Rannikon aluetutor-toiminnan vakiinnuttaminen (pdf)

Osaavat ja osallistavat tutorit (pdf)

Varhaisen puuttumisen tukimuotojen kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)

Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen varhaiskasvatuksessa (pdf)

Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen esi- ja perusopetuksessa (pdf)

5 tähden lukukoordinaattori ja lukuinnoittaja (pdf)

Lukiolaiset liikkeelle 2 (pdf)

Poikkeustilatuki lukiolaisille (pdf)

Uuden osaamisen lukio (pdf)

Digitaidot kalajokisille (pdf)

Kalajoen koulujen kerhot 21-22 (pdf)

Suomen malli 2 (pdf)

Varhaisen puuttumisen ja tukimuotojen vakiinnuttaminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)

Lukiolaiset liikkeelle 3 (pdf)

Kansainvälisyyttä teemoittain (pdf)

Lukutaito (pdf)

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen Kalajoella 21-22 (pdf)

Connecting ages to shape future (pdf)

21st Century skills (pdf)

EU Inclusion approaches (pdf)

Active agents embracing Diversity (pdf)

Eu crazy labs (pdf)

EYE-F (pdf)

Rural youth 2 (pdf)

European Youth Empowerment – Festivals (pdf)

Perusturvapalvelut

Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki (pdf)

Tutussa kodissa (pdf)

Ikäystävällinen Kalajoki (pdf)

Tahtotilasta tulokseen (pdf)

 

Tietoa ohjelmakauden 2014 – 2020 hankkeista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä rakennerahastotietopalvelusta sekä Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä

Rakennerahastotietopalvelu

Leader-hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerekisteri

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hankerekisteri