Kalajoen kaupunki on aktiivinen hanketoimija. Vuosittain on käynnissä useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita toteutetaan joko kaupungin omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat eri rahoitusta saaneet hankkeet:

Hallintopalvelut

Digi-kokous 3.0 (pdf)

Kunta-akkuna (pdf)

DigiTyy – Digiturvallinen Työkulttuuri ja Ympäristö (pdf)

Kehittämispalvelut

Arktinen meri, rannikkopalvelujen kehittämishanke (pdf)

Kalajoki Smart Grid toteutettavuusselvitys (pdf)

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI) (pdf)

Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen (pdf)

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä (pdf)

Kalajoen seudun teolliset arvoketjut (pdf)

KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma (pdf)

Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (pdf)

Ohjaamo ja Virtaamo (pdf)

Tekniset palvelut

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö (pdf)

Kalajoen luontoliikuntakohteiden turvallisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen (pdf)

Kummalan nurmikentän saneeraus tekonurmikentäksi (pdf)

Raution monitoimitalon liikuntahalli (pdf)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Multicultural Mindset (pdf)

Omaan tahtiin (pdf)

Viiden tähden lukukoordinaattori ja lukuinnoittaja (pdf)

Uuden osaamisen lukio (pdf)

Digitaidot kalajokisille (pdf))

Kalajoen koulujen kerhot (pdf)

Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi (pdf)

Varhaisen puuttumisen ja tukimuotojen vakiinnuttaminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)

Lukiolaiset liikkeelle 3 (pdf)

Kansainvälisyyttä teemoittain (pdf)

Lukutaito (pdf)

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen Kalajoella (pdf)

Uusi Ympäristö (pdf)

Poikkeustilatuki 2 Lukiolaisille (pdf)

Oppimisvajeen paikkaaminen 2021-2022 (pdf)

Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn (pdf)

Kulttuurimatkailusta hyvinvointia (pdf)

Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan juurruttaminen Kalajoelle (pdf)

Uudet lukutaidot (pdf)

Connecting ages to shape future (pdf)

21st Century skills (pdf)

EU Inclusion approaches (pdf)

Active agents for embracing diversity (pdf)

Eu Crazy labs (pdf)

Rural youth 2 (pdf)

Eye-f European Youth Empowerment -Festivals (pdf)

Erasmus+ akkreditoidut hankkeet (pdf)

Leap to the Future (pdf)

Perusturvapalvelut

Tutussa kodissa (pdf)

Tahtotilasta tulokseen (pdf)

 

Tietoa ohjelmakauden 2014 – 2020 hankkeista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä rakennerahastotietopalvelusta sekä Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä

Rakennerahastotietopalvelu

Leader-hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerekisteri

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hankerekisteri