Kalajoen kaupunki on aktiivinen hanketoimija. Vuosittain on käynnissä useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita toteutetaan joko kaupungin omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat eri rahoitusta saaneet hankkeet:

Hallintopalvelut

Digi-kokous 3.0 (pdf)

Järjestelmät palvelemaan ihmisiä (pdf)

 

Kehittämispalvelut

Kalajoen seudun teolliset arvoketjut (pdf)

Energiaomavarainen Kalajoen Marina kansainvälisen matkailun vauhdittajana (Kalajoki Marina DMC) (pdf)

 

Bothnian Coastal Route (BCR)

Interreg Aurora, Co-funded by the European Union

https://www.kvarken.org/fi/hankkeet/bothnian-coastal-route/

 

Rekryopo – yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen (pdf)

 

Tekniset palvelut

Kalajoen luontoliikuntakohteiden turvallisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen (pdf)

Kalajoen Marinan suunnitteluhanke (pdf)

Hiekkasärkkien eteläisten ranta- ja dyynien maisema-arvojen ylläpito ja kunnostus (pdf)

Kalajoen Marinan aluerakentaminen (pdf)

Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuuden kehittäminen (pdf)

Raumankarin lähiliikuntapaikan laajentaminen ja rakentaminen (pdf)

 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Digitaidot kalajokisille (pdf))

Uusi Ympäristö (pdf)

Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn (pdf)

Kulttuurimatkailusta hyvinvointia (pdf)

Uudet lukutaidot (pdf)

21st Century skills (pdf)

ERASMUS+ akkreditoidut hankkeet 2021-2027 (pdf)

Leap to the Future (pdf)

Hyvinvointia meriliikunnasta (pdf)

Kulttuurineuvontaa kirjastoissa (pdf)

Poikkeustilatuki Kalajoen lukiolaisille (pdf)

Varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen (pdf)

Verkostosta laatua seutulukioille (pdf)

Luonnosta pelejä ja taidetta arkeen (pdf)

Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen Kalajoen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022-2024 (pdf)

Harrasta Kalajoen kouluilla (pdf)

 

 

 

 

Tietoa ohjelmakauden 2014 – 2020 hankkeista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä rakennerahastotietopalvelusta sekä Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä

Rakennerahastotietopalvelu

Leader-hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerekisteri

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hankerekisteri