Kalajoen kaupunki on aktiivinen hanketoimija. Vuosittain on käynnissä useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita toteutetaan joko kaupungin omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat eri rahoitusta saaneet hankkeet:

Hallintopalvelut

Digi-kokous 3.0 (pdf)

Kunta-akkuna (pdf)

DigiTyy – Digiturvallinen Työkulttuuri ja Ympäristö (pdf)

Kehittämispalvelut

Arktinen meri – rannikkopalvelujen kehittämishanke (pdf)

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI) (pdf)

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä (pdf)

Kalajoen seudun teolliset arvoketjut (pdf)

KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma (pdf)

Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (pdf)

Ohjaamo ja Virtaamo (pdf)

Tekniset palvelut

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö (pdf)

Kalajoen luontoliikuntakohteiden turvallisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen (pdf)

Kummalan nurmikentän saneeraus tekonurmikentäksi (pdf)

Raution monitoimitalon liikuntahalli (pdf)

Kalajoen Marinan suunnitteluhanke (pdf)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Multicultural Mindset (pdf)

Omaan tahtiin (pdf)

Digitaidot kalajokisille (pdf))

Kalajoen koulujen kerhot (pdf)

Varhaisen puuttumisen ja tukimuotojen vakiinnuttaminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)

Kansainvälisyyttä teemoittain (pdf)

Lukutaito (pdf)

Uusi Ympäristö (pdf)

Poikkeustilatuki 2 Lukiolaisille (pdf)

Oppimisvajeen paikkaaminen 2021-2022 (pdf)

Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn (pdf)

Kulttuurimatkailusta hyvinvointia (pdf)

Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan juurruttaminen Kalajoelle (pdf)

Uudet lukutaidot (pdf)

21st Century skills (pdf)

Rural youth 2 (pdf)

Erasmus+ akkreditoidut hankkeet (pdf)

Leap to the Future (pdf)

Perusturvapalvelut

 

 

Tietoa ohjelmakauden 2014 – 2020 hankkeista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä rakennerahastotietopalvelusta sekä Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä

Rakennerahastotietopalvelu

Leader-hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerekisteri

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hankerekisteri