Kalajoen kaupunki on aktiivinen hanketoimija. Vuosittain on käynnissä useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita toteutetaan joko kaupungin omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat eri rahoitusta saaneet hankkeet:

Hallintopalvelut

VIHDOINKIN (pdf)

Digi-kokous 3.0 (pdf)

Kunta-akkuna (pdf)

Kehittämispalvelut

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa (pdf)

Arktinen meri, rannikkopalvelujen kehittämishanke (pdf)

Kasvun tie yksinyrittäjille (pdf)

Kalajoki Smart Grid toteutettavuusselvitys (pdf)

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI) (pdf)

Digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen -yritysryhmähanke (pdf)

Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen (pdf)

Palvelut pakettiin yritysryhmähanke (pdf)

Tekniset palvelut

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö (pdf)

Hyvinvointipalvelut

Multicultural Mindset (pdf)

Meriluonto liikunnan lähteenä 3 (pdf)

Omaan tahtiin (pdf)

Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi (pdf)

Askeleen edellä (pdf)

Yhteisötaiteilijat (pdf)

Ikäystävällinen Kalajoki (pdf)

Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki (pdf)

Rannikon aluetutor-toiminnan vakiinnuttaminen (pdf)

Kerhot arjen tukena (pdf)

Osaavat ja osallistavat tutorit (pdf)

Varhaisen puuttumisen tukimuotojen kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)

Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen varhaiskasvatuksessa (pdf)

Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen esi- ja perusopetuksessa (pdf)

5 tähden lukukoordinaattori ja lukuinnoittaja (pdf)

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen (pdf)

Lukiolaiset liikkeelle 2 (pdf)

Tahtotilasta tulokseen (pdf)

Poikkeustilatuki lukiolaisille (pdf)

Uuden osaamisen lukio (pdf)

Connecting ages to shape future (pdf)

21st Century skills (pdf)

EU Inclusion approaches (pdf)

Active agents embracing Diversity (pdf)

Eu crazy labs (pdf)

EYE-F (pdf)

Rural youth 2 (pdf)

European Youth Empowerment – Festivals (pdf)

 

Tietoa ohjelmakauden 2014 – 2020 hankkeista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä rakennerahastotietopalvelusta sekä Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä

Rakennerahastotietopalvelu

Leader-hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerekisteri

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hankerekisteri