Kalajoen kaupunki on aktiivinen hanketoimija. Vuosittain on käynnissä useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita toteutetaan joko kaupungin omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat eri rahoitusta saaneet hankkeet:

Hallintopalvelut

VIHDOINKIN (pdf)

Digi-kokous 3.0 (pdf)

Kunta-akkuna (pdf)

Kehittämispalvelut

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa (pdf)

Arktinen meri, rannikkopalvelujen kehittämishanke (pdf)

Kasvun tie yksinyrittäjille (pdf)

Kalajoki Smart Grid toteutettavuusselvitys (pdf)

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI) (pdf)

Digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen -yritysryhmähanke (pdf)

Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen (pdf)

Palvelut pakettiin yritysryhmähanke (pdf)

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä (pdf)

Tekniset palvelut

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö (pdf)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Multicultural Mindset (pdf)

Meriluonto liikunnan lähteenä 3 (pdf)

Omaan tahtiin (pdf)

Askeleen edellä (pdf)

Yhteisötaiteilijat (pdf)

Rannikon aluetutor-toiminnan vakiinnuttaminen (pdf)

Osaavat ja osallistavat tutorit (pdf)

Varhaisen puuttumisen tukimuotojen kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)

Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen varhaiskasvatuksessa (pdf)

Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen esi- ja perusopetuksessa (pdf)

5 tähden lukukoordinaattori ja lukuinnoittaja (pdf)

Lukiolaiset liikkeelle 2 (pdf)

Poikkeustilatuki lukiolaisille (pdf)

Uuden osaamisen lukio (pdf)

Digitaidot kalajokisille (pdf)

Kalajoen koulujen kerhot 21-22 (pdf)

Suomen malli 2 (pdf)

Varhaisen puuttumisen ja tukimuotojen vakiinnuttaminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)

Lukiolaiset liikkeelle 3 (pdf)

Kansainvälisyyttä teemoittain (pdf)

Lukutaito (pdf)

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen Kalajoella 21-22 (pdf)

Connecting ages to shape future (pdf)

21st Century skills (pdf)

EU Inclusion approaches (pdf)

Active agents embracing Diversity (pdf)

Eu crazy labs (pdf)

EYE-F (pdf)

Rural youth 2 (pdf)

European Youth Empowerment – Festivals (pdf)

Perusturvapalvelut

Ohjaamo ja Virtaamo Kalajoki (pdf)

Tutussa kodissa (pdf)

Ikäystävällinen Kalajoki (pdf)

Tahtotilasta tulokseen (pdf)

 

Tietoa ohjelmakauden 2014 – 2020 hankkeista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä rakennerahastotietopalvelusta sekä Maaseuturahaston ja Leader-ryhmien hankerekistereistä

Rakennerahastotietopalvelu

Leader-hankerekisteri

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerekisteri

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hankerekisteri