DigiTyy – Digiturvallinen työkulttuuri ja ympäristö -hanke on Kalajoen kaupungin sekä 18 muun hakijaorganisaation yhteishanke digitaalisen turvallisuuden prosessien ja hallintamallien kehittämiseksi. Digitaalisen turvallisuuden viitekehys pitää sisällään tietosuojan, tietoturvallisuuden, toiminnan jatkuvuuden hallinnan ja varautumisen sekä riskien hallinnan. Digiturvaryhmän tarkoituksena on edistää yhteistyön avulla kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisiä velvollisuuksia digitaalisen turvallisuuden osalta. Hanketta rahoittaa valtiovarainministeriö.

Tavoitteena on kehittää osallistujien digitaaliseen yleiseen turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja hallintaa, käynnistää alueellinen digiturvaryhmä ja parantaa digiturvallista työkulttuuria.