Ohjelmakaudella 2014-2020 toteutetut ja päättyneet hankkeet.

Hallintopalvelut

HANKE
Vihdoinkin (pdf)
Kunta-akkuna (pdf)

Kehittämispalvelut

HANKE
Kalajoenseudun palveluliiketoiminnan kehittäminen (pdf)
Kalajoen Marinan Masterplan (pdf)
Rajaton (pdf)
Biotalouden tarjoamat alueelliset mahdollisuudet uusien innovaatioiden liiketoimintaan (pdf)
Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla (pdf)
Valokuituverkot vetämään (pdf)
Kalajoen sataman kehittämisselvitys ja – tutkimukset (pdf)
Sesonkityövoiman saatavuuden parantaminen ja työvoiman työllisyyden turvaaminen (pdf)
Tuottava rannikkoseutu (pdf)
Yrittäjien työhyvinvointi ja digiloikka (pdf)
Kasvun tie yksinyrittäjille (pdf)
Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa (pdf)
Digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen -yritysryhmähanke (pdf)
Palvelut pakettiin – yritysryhmähanke (pdf)
Kalajoki Smart Grid toteutettavuusselvitys (pdf)
Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen (pdf)
Arktinen meri – rannikkopalvelujen kehittämishanke (pdf)

Tekniset palvelut

HANKE
Kalajoen keskustan kauppakatujakson liikenneympäristön kehittäminen (pdf)
Ventelän talon kunnostus yhteisöjen taloksi (pdf)
Pikku-Mansikan kalasataman parantaminen ympäristön kannalta kestäväksi elintarviketilaksi (pdf)
Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen toiminnallisuuden kehittäminen (pdf)
Kalajoen Marinan liikeympäristön kehittäminen (pdf)
Kalajoen Mariston luontoreittien kehittäminen ja kulunohjaus (pdf)
Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö (pdf)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

HANKE
Liikkuva koulu 4 (pdf)
Ventelänraitti Master Plan (pdf)
Englantirikastus päiväkoteihin Kalajoella (pdf)
Piirun verran liikkuvampi Kalajoki 3 (pdf)
Kielten opiskelun varhentaminen 2017-2018 (pdf)
Maahanmuuttajien kototuttaminen liikunnan avulla 2 (pdf)
Kerhot koulujen rinnalla 1 (pdf)
Toimivat tutorit 2 (pdf)
Rannikon aluetutor-toiminnan kehittäminen (pdf)
Nuoret taitajat lavalla (pdf)
Yhteisöstä voimaa (pdf)
Lasten ja nuorten paikallinen harrrastustoiminta 3 (pdf)
Palvelumuotoilu ja verkostoiminen Kalajoen uuden kaupunginkirjaston kehittämisessä (pdf)
Kalajoen keskustojen kehittäminen (pdf)
Kalajoki akatemian kulttuuritalon varustaminen (pdf)
Kalajoki akatemian kulttuuritalo (pdf)
Rantalaiduntamisen vaikutukset rannikon uimavesiin (pdf)
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla 3 (pdf)
Lukiolaiset liikkeelle! (pdf)
Kerhoystävästä iloa arkeen (pdf)
Liikkuva Kalajoki 5 (pdf)
Kerhoilla hyvinvointia arkeen (pdf)
Europe for Citizens
Positiivisen diskriminaation edistäminen  varhaiskasvatuksessa (pdf)
Jopolla pääsee paremmin (pdf)
Kalajoen Merenojan koulun liikuntahalli (pdf)
Green tourism certificates (pdf)
Rural youth (pdf)
ELEVEN+tutor-opettajat (pdf)
Live in the North (pdf)
Water -combining element (pdf)
Toimivat tutorit 3 (pdf)
EU job skills (pdf)
Baltic tourism business plans – Nordplus (pdf)
Lighthouses in the EU (pdf)
Media citizenship in the EU (pdf)
Feel better, Learn better, Live better (pdf)
Straightening winding routes to active citizenship (pdf)
EU energy eStory (pdf)
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (pdf)
Yksiin (pdf)
En oo koskaan yhtään kirjaa lukenu, enkä lue! (pdf)
Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella (pdf)
Kalajoen OPI-hanke (pdf)
Kuutiot käyttöön (pdf)
Meriluonto liikunnan lähteenä 2 (pdf)
Lukujuhlat teemasyksy (pdf)
Nukketeatteriyhteistyö (pdf)
Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen (pdf)
Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi (pdf)
Kerhot arjen tukena (pdf)
Meriluonto liikunnan lähteenä 3 (pdf)
Yhteisötaitelijat (pdf)
Rannikon aluetutor -toiminnan vakiinnuttaminen (pdf)
Osaavat ja osallistavat tutorit (pdf)
Varhaisen puuttumisen tukimuotojen kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (pdf)
Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen esi- ja perusopetuksessa (pdf)
Oppimisen tasoerojen kiinnikurominen varhaiskasvatuksessa (pdf)
Lukiolaiset liikkeelle 2 (pdf)
Poikkeustilatuki lukiolaisille! (pdf)
Askeleen edellä (pdf)
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen Kalajoella (pdf)
Lukiolaiset liikkeelle 3 (pdf)
Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi 2 (pdf)
Viiden tähden lukukoordinaattori ja lukuinnoittaja (pdf)
Uuden osaamisen lukio (pdf)
Varhaisen puuttumisen ja tukimuotojen vakiinnuttaminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus (Varpu 2) (pdf)
Connecting ages to shape future (pdf)
EU Inclusion approaches (pdf)
Active agents for embracing diversity (pdf)
Eu Crazy labs (pdf)
Eye-f European Youth Empowerment -Festivals (pdf)
Kansainvälisyyttä teemoittain (pdf)
Omaan tahtiin (pdf)
Lukutaidossa havaittuihin ongelmiin puuttuminen ja lisäharjoittelun mahdollistaminen (pdf)
Koronapandemian aikana lisääntyneiden poissaolojen ja etäopetusjaksojen aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaaminen Kalajoella 2021-2022
Kalajoen koulujen kerhot (pdf)
Multicultural Mindset (pdf)

Perusturvapalvelut

HANKE
Ikäystävällinen Kalajoki (pdf)
Tahtotilasta tulokseen (pdf)
Tutussa kodissa (pdf)loppuraportti (pdf),  Esteetön Koti (pdf) ja Joustavat asumispalvelut (pdf)