Kalajoen kaupungilla työskentelee luottamushenkilöitä sekä palkattua henkilöstöä.

Luottamushenkilöt

Kalajoen ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto, joka päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista ja hallinnon järjestämisestä.

Valtuusto siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille, kuten kaupunginhallitukselle, lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

Lauta- ja johtokunnat ohjaavat ja kehittävät alaistensa virastojen ja laitosten toimintaa.

Kalajoen asukkaat voivat vaikuttaa asioiden käsittelyyn kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan asiaa hoitavaan virkamieheen.

Henkilöstö

Kaupungin ylimmän virkamiesjohdon muodostavat kaupunginjohtaja, palveluvastaavat, palvelualuevastaavat sekä muut esimiehet.

Palveluvastaavat vastaavat palvelualaansa kuuluvien lautakuntien ja virastojen sekä laitosten asioista.

Palveluvastaavien hallinnolliset palvelualueet ovat: