Kaupunginjohtajan johtamistyön apuna toimii kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmä kehittää ja yhteensovittaa eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa.

Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti talousasioita. Henkilöstöasiat, kuntapalvelut, toimintaympäristön seuranta ja ennakointi ovat myös usein johtoryhmän esityslistalla. Muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi johtoryhmän listalla olevia asioita ovat muun muassa elinkeinoasiat, hyvinvointi, omistajaohjaus, organisaation kehittäminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa. Johtoryhmässä käsiteltävistä asioista tiedotetaan henkilökunnalle kaupungin sisäisen verkon eli intranetin kautta. Intranetistä löytyvät johtoryhmän kokousten pöytäkirjat ja muistiot.

Kaupungin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

  • kaupunginjohtaja Jukka Puoskari
  • talousjohtaja Pirjo Männistö (perhevapaalla)
  • henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero
  • tekninen johtaja Marko Raiman
  • elinkeinojohtaja Miia Himanka
  • maaseutujohtaja Antti Pulkkinen
  • hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi
  • tietohallintojohtaja Sami Krank
  • henkilöstön edustaja Hanna Nikupaavo
  • kaupunginsihteeri Otso Juvonen

Kaupungin johtoryhmän nimeää kaupunginjohtaja. Johtoryhmällä ei ole lainsäädännöllä vahvistettua asemaa. Kaupungissa on muitakin johtoryhmiä kuten valmiusjohtoryhmä ja toimialakohtaisia johtoryhmiä.

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Myös hallitusohjelman asettamat uudistustavoitteet vaikuttavat kaupunginjohtajan työhön suunnittelukaudella.

Kalajoen kaupunginjohtajana on toiminut vuodesta 2000 lähtien varatuomari Jukka Puoskari. Jukka on syntynyt 1962. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa kaupunginsihteerinä Lapualla ja ennen Kalajoelle tuloa Puolangan kunnan kunnanjohtajana.

Vuodesta 2000 lähtien kaupunginjohtaja on ollut Ylivieskan seutukuntahallituksen jäsen. Näistä vuosista kaksi puheenjohtajana. Muita luottamustehtäviä on muun muassa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen ja Oulun kauppakamarin liikennevaliokunnan jäsen.

Vapaa-ajallaan Jukka harrastaa liikuntaa eri muodoissa: talvella hiihtoa ja kaukalopalloa; kesällä jalkapalloa ja rullaluistelua. Matkailu ja erilaiset kulttuuritapahtumat ovat kaupunginjohtajan sydäntä lähellä.