Kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa sekä hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja.

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti.

Kalajoen kaupunkikonsernin muodostavat Kalajoen kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisöön rinnastetaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluva säätiö.

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on valtuuston hyväksymä strategia ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset.

Kalajoen kaupungin merkittävimmät konserniyhtiöt

 • Kalajoen Lämpö Oy
 • Kalajoen Kuitu Oy
  • Toimiston osoite: Ketolankuja 5A (2. krs.), 85100 Kalajoki
  • Toimitusjohtaja Juha Puranen
   Puh. 040 619 5397
 • Kalajoen Satama Oy
  • Käyntiosoite: Repolantie 111, 85180 Rahja
  • Toimitusjohtaja ja satamajohtaja Harri Honkala
   Puh. 044 4691 358
   Sähköposti: harri.honkala@portofkalajoki.fi
 • Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot
  • Toimiston osoite: Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
  • Toimitusjohtaja Marjaana Haapakoski
   Puh. 044 4691 385
   Sähköposti: marjaana.haapakoski@kvas.fi