Hyvinvointipalvelut tukevat asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kasvua ja oppimista tarjoamalla asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti.

HUOM! Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Laadukkailla hyvinvointipalveluilla edistetään asukkaiden elinikäistä oppimista, elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia. Palvelu luo asukkaille mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä yhteisöllisyyttä. Hyvinvointipalveluiden työtavoissa korostuu aktiivisuus, osallisuus ja toiminnallisuus. Palvelualueita kehitetään verkostoitumalla sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden kanssa. Palveluiden järjestämisessä hyödynnetään aktiivisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa. Johtaminen on muutosrohkeaa

Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja toimistopalvelut vastaavat toimintojen ja organisaation kehittämistyön johtamisesta ja tiedon tuottamisesta. Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa tavoitteiden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden onnistuminen sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen.

Hyvinvointipalvelujen palvelualueet

Sivistyspalvelut ja perusturvapalvelut ovat yhdistyneet hyvinvointipalveluksi, joka jakautuu kuuteen palvelualueeseen: