Kehittämispalvelut työskentelee elinkeinojen, yrittäjyyden ja työmahdollisuuksien edistämiseksi sekä varmistaakseen kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksille. Kalajoen kaupungin kehittämispalveluihin kuuluvat elinkeino- ja maaseutupalvelut.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelujen tehtävä on edistää elinkeinoja, jota se toteuttaa neuvonnan, hankkeiden, rahoituksen ja poikkeuksellisten toimitilaratkaisujen selvittämisen kautta. Lisäksi elinkeinopalvelut keskittyy yhteistyöverkoston toimintaan sekä päätöksenteon valmisteluun elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Palvelun toimintaa ja taloutta ohjaa kaupunginhallitus ja sen alainen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Elinkeinopalvelut muodostaa yhdessä maaseutupalvelujen kanssa Kalajoen yrityspalvelukeskuksen.

Valtaosa yritysneuvontapalveluista tuotetaan itse Kalajoen Yrityspalvelukeskuksen kautta, mutta yhteistyötä tehdään myös alueellisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Mukana olevien hankkeiden kuntarahoitusosuudet kanavoidaan Ylivieskan seutukuntayhdistyksen ja Rieska-Leaderin kautta.

Elinkeinopalvelut tuotetaan Kalajoen lisäksi myös Alavieskaan ja Merijärvelle.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut huolehtii maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytääntöönpanosta kuntatasolla. Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluvat EU- ja kansallisten tulotukien käsittely, maksatus ja neuvonta sekä maaseutuelinkeinojen kehittäminen. Muita tehtäviä ovat muun muassa eläke-, laina- ja avustushakemukset, sukupolvenvaihdokset ja sato- ja petovahingot.

Maaseutupalveluihín kuuluu lomituspalvelut. Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata maatilojen toiminta viljelijöiden vuosiloman ja sijaisavun aikana sekä järjestää tarvittaessa maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelu on lakisääteistä toimintaa, jolla turvataan viljelijöiden oikeudet ja mahdollisuudet vapautua tilansa hoidosta. Yrittäjien jaksaminen ja työssä viihtyminen ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita ja asioita pyritään kehittämään yhteistyöllä.

Kalajoki hallinnoi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue KaSia, joka vastaa jäsenkuntiensa maaseutuhallinnosta ja maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittämisestä. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Kalajoen lisäksi Alavieska, Pyhäjoki, Merijärvi, Raahe, Vihanti ja Siikajoki.