Sivistyspalvelut tukevat asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kasvua ja oppimista tarjoamalla asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti.

Laadukkailla sivistyspalveluilla edistetään asukkaiden elinikäistä oppimista, elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia. Palvelu luo asukkaille mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä yhteisöllisyyttä. Sivistyspalveluiden työtavoissa korostuu aktiivisuus, osallisuus ja toiminnallisuus. Palvelualueita kehitetään verkostoitumalla sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden kanssa. Palveluiden järjestämisessä hyödynnetään aktiivisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa. Johtaminen on muutosrohkeaa

Sivistyspalvelujen palvelualueet

HUOM! Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja ympäristöterveydenhuolto kuuluu 1.1.2023 alkaen teknisten palveluiden alle.