Tekniset palvelut vastaavat kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, suunnittelusta, rakennuttamisest ja kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä kunnan alueen rakennus- ja ympäristövalvonnasta ja luvituksesta. Tekniset palvelut vastaavat myös kaupungin ruoka- ja siivouspalveluista.

Teknisten palveluiden tavoitteena on ohjata nykyistä palvelutuotantoa mahdollisimman tehokkaasti sekä etsiä uusia kilpailukykyisiä toimintamuotoja, asiakaslähtöisyyttä kuitenkaan unohtamatta. Teknisten palveluiden toiminta tukee kaupungin strategiaa ja siinä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Palveluiden toimintaa ohjaa tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja maankäyttötoimikunta.

Tekniset palvelut muodostuvat seuraavista palvelualueista. Palvelukokonaisuutta johtaa tekninen johtaja.

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalvelut vastaavat kaupungin maa- ja karttaomaisuudesta sekä maankäytön suunnittelusta. Palvelua johtaa kaavoituspäällikkö.

Tilapalvelut

Tilapalvelut rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää kaupungin kiinteistöjä. Palvelua johtaa talonrakennuspäällikkö.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää kadut, tievalaistuksen, vesihuollon verkostot sekä yleiset alueet. Palvelua johtaa yhdyskuntatekniikan insinööri.

Ympäristönohjaus

Ympäristönohjaus vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönvalvonnan tehtävistä. Rakennus- ja ympäristöluvituksen asioissa käännytään ympäristönohjauksen puoleen. Palvelua johtaa rakennustarkastaja.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat ateriapalveluiden piirissä olevien asiakkaiden ruokapalveluiden toteutuksesta ja kaupungin omistamien kiinteistöjen siivouksesta. Palvelua johtaa ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö.