Valtuustosali

Kalajoen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä.

Päätöksenteko Kalajoella

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden vaaleissa neljäksi vuodeksi valitsema kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston päätökset ja panee ne täytäntöön.

Valtuusto on hallintosäännössä siirtänyt päätösvaltaansa toimielimille eli lautakunnille ja viranhaltijoille. Lisäksi kaupungissa toimii vaikuttamistoimielimiä, jotka voivat osallistua päätöksentekoon aloitteilla, esityksillä ja lausunnoilla.