Henkilöstöasioiden vastuutoimielin on kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Keskeisimpiä henkilöstöjaoston vastuulla olevia asiakokonaisuuksia ovat palkka-asiat, yhteistoiminta-asiat ja henkilöstön kehittäminen.

Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa. Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja.

Henkilöstöjaoston jäsenet 1.6.2019 – 31.5.2021:

  • Riitta A. Tilus, puheenjohtaja
  • Heidi Alho, varapuheenjohtaja
  • Hanna Saari
  • Mauno Rahkola
  • Jukka Rahja