Henkilöstöasioiden vastuutoimielin on kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Keskeisimpiä henkilöstöjaoston vastuulla olevia asiakokonaisuuksia ovat palkka-asiat, yhteistoiminta-asiat ja henkilöstö kehittäminen.

Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa. Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja.

Henkilöstöjaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 1.6.2017 – 31.5.2019:

 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Rahkola Mauno Niemelä Kullervo
Varapuheenjohtaja Rahja Jukka Ekoluoma Jenni
Niemelä Mari Myllynen Eeva
Halmeenpää Hanna Säteri Meri
Saari Hanna Tuliniemi Juha