Henkilöstöasioiden vastuutoimielin on kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Keskeisimpiä henkilöstöjaoston vastuulla olevia asiakokonaisuuksia ovat palkka-asiat, yhteistoiminta-asiat ja henkilöstö kehittäminen.

Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa. Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja.

Henkilöstöjaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 1.6.2019 – 31.5.2021:

 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Tilus Riitta A. Niemelä Mari
Varapuheenjohtaja Alho Heidi Halmeenpää Hanna
Saari Hanna Tuliniemi Juha
Rahkola Mauno Niemelä Kullervo
Rahja Jukka Ekoluoma Jenni