Henkilöstöasioiden vastuutoimielin on kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Keskeisimpiä henkilöstöjaoston vastuulla olevia asiakokonaisuuksia ovat palkka-asiat, yhteistoiminta-asiat ja henkilöstö kehittäminen.

Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa. Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja.

Henkilöstöjaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 1.6.2017 – 31.5.2019:

 JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Rahkola MaunoNiemelä Kullervo
Varapuheenjohtaja Rahja JukkaEkoluoma Jenni
Niemelä MariMyllynen Eeva
Halmeenpää HannaSäteri Meri
Saari HannaTuliniemi Juha