Henkilöstöasioiden vastuutoimielin on kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Keskeisimpiä henkilöstöjaoston vastuulla olevia asiakokonaisuuksia ovat palkka-asiat, yhteistoiminta-asiat ja henkilöstön kehittäminen.

Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa. Esittelijänä toimii hallintojohtaja.

Henkilöstöjaoston jäsenet 2021 – 2025

  • Eija Pahkala, puheenjohtaja
  • Hanna Saari, varapuheenjohtaja
  • Sirkka Alho
  • Kalle Mäkelä
  • Mauno Rahkola