Kaupunginvaltuuston valitsee kaupunginhallituksen, joka vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupunginhallituksen tehtävä on valtuuston päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kaupunginhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupungin talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus nimittää henkilöstöjaoston.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2021 – 2025

Hallituksen varajäsenet

  • Siermala, Perttu
  • Puhto, Suvi
  • Tuliniemi, Jenni
  • Alatalo, Sari
  • Isokääntä, Olli
  • Junttila, Hannu
  • Tilus, Riitta A.
  • Mäntymäki, Ritva
  • Kupari, Tuomas