Kaupunginvaltuuston valitsema yhdeksän jäseninen kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kaupunginhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupungin talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus nimittää henkilöstöjaoston sekä elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan ja maaseututoimikunnan.

Kaupunginhallituksen jäsenet 1.6.2017 – 31.5.2019 ovat:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Rahkola Mauno Heikkilä Hannu
Varapuheenjohtaja Hihanala Vesa Niemelä Kullervo
Alho Sirkka Tuliniemi Juha
Pahkala Eija Ekoluoma Jenni
Niemelä Mari Myllynen Eeva
Rahja Jukka Mäntymäki Ritva
Saari Hanna Ojala Tapani
Suni Timo Lauri Mikko
Säteri Meri Halmeenpää Hanna