Kaupunginvaltuuston valitsema yhdeksän jäseninen kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kaupunginhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupungin talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus nimittää henkilöstöjaoston sekä elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan ja maaseututoimikunnan.

Kaupunginhallituksen jäsenet 1.6.2017 – 31.5.2019 ovat:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Rahkola Mauno Heikkilä Hannu
Varapuheenjohtaja Hihnala Vesa Niemelä Kullervo
Alho Sirkka Tuliniemi Juha
Pahkala Eija Ekoluoma Jenni
Niemelä Mari Myllynen Eeva
Rahja Jukka Mäntymäki Ritva
Saari Hanna Ojala Tapani
Suni Timo Lauri Mikko
Säteri Meri Halmeenpää Hanna

 

Kaupunginhallituksen jäsenten yhteystiedot:

Kaupunginhallituksen jäsenten sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

Puheenjohtaja Rahkola Mauno (Kesk.)
050 557 2177
Varapuheenjohtaja Hihanala Vesa (Kesk.)
044 796 6345
Alho Sirkka (Vas.)
040 548 6993
Pahkala Eija (Kesk.)
040 418 1230
Niemelä Mari (Kesk.)
0400 583 589
Rahja Jukka (Kesk.)
0400 897 702
Saari Hanna (Kok.)
040 506 1698
Suni Timo (SDP)
044 564 0221
Säteri Meri (Vihr.)
040 744 3995