Kaupunginvaltuuston valitsema yhdeksän jäseninen kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kaupunginhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupungin talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus nimittää henkilöstöjaoston sekä elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan ja maaseututoimikunnan.

Kaupunginhallituksen jäsenet 1.6.2017 – 31.5.2019 ovat:

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Rahkola MaunoHeikkilä Hannu
Varapuheenjohtaja Hihanala VesaNiemelä Kullervo
Alho SirkkaTuliniemi Juha
Pahkala EijaEkoluoma Jenni
Niemelä MariMyllynen Eeva
Rahja JukkaMäntymäki Ritva
Saari HannaOjala Tapani
Suni TimoLauri Mikko
Säteri MeriHalmeenpää Hanna