Alla on linkki virallisiin kuulutuksiin sekä kaupunginhallituksen, valtuuston ja lautakuntien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.

Virallisista kuulutuksista löytyy Kalajoen kaupungin ja muiden viranomaisten lakisääteiset kuulutukset.

Kuulutuksia voi tarkastella Dynastyn kuulutusjärjestelmästä.

Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanot ovat nähtävillä https://julkipano.lupapiste.fi/kalajoki.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua.

Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Päätösasiakirjoissa on mainittu tekstin osia tai liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007, Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 luvun 24 § 20 kohta).

Kaikki esityslistat ja pöytäkirjat löydät Dynasty-asianhallintajärjestelmästä: