Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja kehittämispalveluiden toimielimenä ja maaseutuelinkeinoviranomaisena.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta valmistelee maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiat ja pyytää harkintansa mukaan tarvittavat lausunnot.

Lautakunta päättää elinkeinojen kehittämisestä ja kaupunkimarkkinoinnista ja valmistelee ja tekee esitykset elinkeinojen ja maaseudun kehittämisestä ja strategisista linjauksista ja päättää niiden toimeenpanosta valtuuston hyväksymisen jälkeen.

Lautakunta toimii kylien kehittämisestä vastaavana toimielimenä ja järjestää valtuuston edellyttämät ja muut kylien ja kaupunginosien kehittämis- ja kuulemistilaisuudet.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan jäsenet vuosina 2021 – 2025

  • Mauno Rahkola, puheenjohtaja
  • Juha Rahkola, varapuheenjohtaja
  • Hannu Heikkilä
  • Mari Niemelä
  • Riitta A. Tilus
  • Jenni Tuliniemi
  • Aulis Vuotila

Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.