Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja kehittämispalveluiden toimielimenä ja maaseutuelinkeinoviranomaisena.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta valmistelee maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiat ja pyytää harkintansa mukaan tarvittavat lausunnot.

Lautakunta päättää elinkeinojen kehittämisestä ja kaupunkimarkkinoinnista ja valmistelee ja tekee esitykset elinkeinojen ja maaseudun kehittämisestä ja strategisista linjauksista ja päättää niiden toimeenpanosta valtuuston hyväksymisen jälkeen.

Lautakunta toimii kylien kehittämisestä vastaavana toimielimenä ja järjestää valtuuston edellyttämät ja muut kylien ja kaupunginosien kehittämis- ja kuulemistilaisuudet.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2019 – 31.5.2021

Jäsen Varajäsen
Hannu Heikkilä, puheenjohtaja Fanni Pöntiö
Raili Myllylä, varapuheenjohtaja Eeva Myllynen
Mari Niemelä Lasse Joensuu
Henna Vuotila Aulis Vuotila
Markku Pasanen Juha Rahkola
Juha Tuliniemi Jouko Arvo
Sirpa Heiska Heidi Alho

Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.