Perusturvalautakunnan tehtävänä on määritellä perusturvapalveluiden toiminnan painopistealueet ja kehityksen suunta sekä taata, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuotetaan yhteisvastuullisesti ja toiminnallisesti järkevällä tavalla.

Lautakunnan tehtävänä on huolehtia perusturvapalveluiden puitteista ja resursseista tavoitteiden mukaisesti.

Kalajoen kaupungin perusturvapalvelut ja sivistyspalvelut yhdistyivät hyvinvointipalveluiksi 1.1.2015. Lautakuntatyöskentely jatkuu vaalikauden loppuun kahdella lautakunnalla, perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta.

Perusturvalautakunnan jäsenet vuosina 2017 – 2021:

  • Kullervo Niemelä, puheenjohtaja
  • Arvo Jouko, varapuheenjohtaja
  • Eeva Myllynen
  • Tuija Alahimanka
  • Antti Nikula
  • Hannu Lahti
  • Lek Pernu
  • Päivi Alho