Tekninen lautakunta tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Se vastaa myös kunnan yhdyskuntatekniikasta eli esimerkiksi teistä ja viemäreistä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on vastata palo-, pelastus-ja väestönsuojelutoimesta sekä öljyvahinkojen torjunnasta.

Teknisen lautakunnan jäsenet vuosille 2021 – 2025

  • Tomme Pöyhtäri, puheenjohtaja
  • Sirpa Heiska, varapuheenjohtaja
  • Tomi Gronoff
  • Hanna Halmeenpää
  • Timo Heikkinen
  • Olli Isokääntä
  • Sirkka Joensuu
  • Hannu Rantala
  • Jenika Ylikauppila