Tältä sivulta löydät tietoa kaupungin eri vaikuttamistoimielimistä

Kaupungissa on nuorisovaltuusto, lapsineuvosto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää hyvinvointipalvelut.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja tehdä esityksiä eri tahoille.

Lapsineuvosto on pian aloittamassa työtään. Sihteerinä toimii varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård.

Vammaisneuvoston sihteeri on Kristiina Sillankorva.

Vanhusneuvosto – kunnan on annettava vanhusneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuden ja kauppojen sijoittumiseen liittyvät asiat, mutta myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Latukka Margit
Haarakangas Heikki Himanka Anna-Maija
Seikkula Lauri Hietala Väinö
Juola Elsa Nikunen Liisa
Pöyhtäri Vuokko Tiinanen Paavo
Tikkanen Seija Yli-Parkas Maire
Majava Kaarina
Myllynen Eeva

Vanhusneuvoston sihteeri on Mari Pentti. Yhteystiedot löytyvät sivun oikealta reunalta.