Tältä sivulta löydät tietoa kaupungin eri vaikuttamistoimielimistä

Kaupungissa on nuorisovaltuusto, lapsineuvosto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää hyvinvointipalvelut.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja tehdä esityksiä eri tahoille.