Vammaisneuvoston sihteeri on Kristiina Sillankorva. Yhteystiedot sivun oikeassa laidassa.