Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti.

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Salassa pidettävät liitteet

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike-tai ammattisalaisuuden, ei ole julkaistu verkossa.