Kalajoen opetuspalveluissa on pitkä kokemus erilaisista kansainvälisyys projekteista. Kaupungilla on kaksi varsinaista ystävyyskaupunkia; Izumo (Japani) ja Vansbro (Ruotsi). Näiden lisäksi tehdään yhteistyötä Unkarissa sijaitseva Balatonalmadin kanssa. Kalajoella toimii myös useita yrityksiä, jotka työllistävät työntekijöitä Suomen ulkopuolelta.

Kalajoella kansainvälisyys on pitkään näkynyt lähinnä opetuspuolen projekteissa sekä matkailukuntana ulkomaalaisten turistien vierailuina Hiekkasärkillä. Yhä enenevässä määrin Kalajoella ja sen lähiympäristössä asuu paikkakunnalle työn vuoksi tulleita ulkomaalaisia ja heidän perheitään. Kalajoen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteeksi onkin asetettu kansainvälisyyden tiedostaminen kaikissa kaupungin palveluissa. Miten kansainvälisyys tulisi huomioida kussakin palvelukokonaisuudessa ja mitä palveluita tulisi tuottaa muillakin kuin suomen kielellä.

Kielen ja kansallisuuden ei tulisi olla esteenä ulkomaalaisille asukkaille elää ja harrastaa Kalajoella. Tavoitteena on luoda avoin ja kansainvälinen ilmapiiri kaikille kuntalaisille, joka myös heijastuisi positiivisena asiana Kalajoella vieraileville ulkomaalaisille turisteille.

Kansainvälisyys opetuspalveluissa

Kalajoen kaupungin opetuspalveluiden tavoitteena on luoda oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin ja yhteistyöprojekteihin. Tavoite onkin hyvin saavutettu. Yhtenä mahdollistavana tekijänä on ollut EU:n kautta haettava rahoitus tämän tyyppisiin projekteihin.

Kalajoki on hakenut ja saanut rahoitusta muun muassa EU:n Life Long Learning ohjelmasta. Rahoituksen kautta on kuuden vuoden aikana järjestetty kahdeksan Comenius-projektia 15 kansainvälisen oppilaitoksen kanssa. Comenius on EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluva ohjelma, jonka avulla tuetaan eurooppalaisten koulujen yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilökuntavaihtoa.

Kalajoen kouluilla on tällä hetkellä menossa kolme kansainvälisyysprojektia. Uusia projekteja ja kansainvälistymismismahdollisuuksia oppilaille mietitään ja suunnitellaan koko ajan. Eu-rahoitus on mahdollistanut kustannustehokkaan tavan oppilaille kansainvälistyä ja saada kokemusta eri kulttuureista ja eri maiden oppimistavoista.

Paikallisella ammattioppilaitoksella Jedulla on useita matkailutoimialaan liittyviä koulutuslinjoja. Näihin opintoihin liittyen oppilailla on mahdollisuus suorittaa työharjoittelu ulkomailla ja opiskella vierailevien ulkomaalaisten opettajien johdolla.

Kalajoen lukiossa on mahdollisuus suorittaa kansainvälisten opintojen opintokokonaisuus.

Lukiolla on ollut opettajia Japanista, Kanadasta, Skotlannista ja Kreikasta. Samat opettajat ovat pitäneet tunteja myös yläasteella ja muilla kouluilla.

Kalajoella kansainvälisiä opintoja ja opiskelijoiden osallistumista kansainväliseen toimintaan eri projektien kautta pidetään tärkeänä, sillä ne antavat nuorille eväitä jatko-opiskeluita ja elämää varten.

Ystävyyskaupunkitoiminta

Kalajoen kaupungilla on ystävyyskaupunki sopimukset Izumon (Japani) ja Vansbron (Ruotsi) kanssa. Ystävyyskuntien välisestä yhteistyöstä voi parhaimmillaan muodostua hyödyllisiä osaamisen ja tiedon vaihdon verkostoja.  Erityisesti Izumon kanssa on hedelmällistä ystävyyskaupunkitoimintaa opetuspalveluiden saralla. Joka syksy Kalajoen kaupunki saa vieraakseen oppilasryhmän Izumosta. Oppilaat opiskelevat viikon ajan Kalajoen eri oppilaitoksissa ja elävät kalajokisissa kodeissa. Myös pienimuotoista opettajavaihtoa on kokeiltu. Myöhemmin syksyllä vaihto toteutetaan toisin päin eli Kalajoelta matkaa oppilasryhmä vierailulle Izumoon.

Virallisten ystävyyskaupunkisopimusten lisäksi Kalajoen kaupungilla on yhteistyötä Unkarissa sijaitsevan Balatonalmadin kanssa.