Kalajoen kaupungilla on käytössään graafinen ohjeistus. Ohjeistus määrittelee Kalajoki-tunnuksen ja Kalajoen vaakunan käyttökohteet ja niiden oikeaoppisen käytön.

Yhteisen graafisen ilmeen tarkoituksena on ilmentää kaupungin ominaispiirteitä, vahvistaa kaupungin imagoa sekä toimia työkaluna ulkoasun johdonmukaiseen hallintaan. Muiden graafisten elementtien lisäksi ohjeistuksesta löytyy tarkat ohjeet milloin ja miten Kalajoen logoa ja vaakunaa voi käyttää. Kalajoki-tunnusta on käytetty Kalajoen brändin viestimisessä jo 2000-luvun alkupuolelta asti. Logoa päivitettiin vuonna 2012.

 

Kalajoki-tunnus

Kalajoki-tunnuksena käytetään sinioranssia neliötä, jonka aaltomainen kuvio kuvaa hiekkadyynejä ja merta. Logoa käytetään kaikessa Kalajoen kaupungin viestinnässä, niin tiedottamisessa, ilmoittelussa kuin mainonnassakin.

Kalajoki-tunnusta käytetään kaikessa Kalajoen kaupungin viestinnässä

 

 

 

 

 

Kalajoki-tunnusta saa käyttää myös Kalajoen matkailun yhteismarkkinoinnissa ja aluemarkkinoinnissa. Tunnusta pitää aina käyttää asianmukaiseen tarkoitukseen, jossa käyttöyhteys on tunnettu ja soveltuu Kalajoen imagoon.

Tunnusta ei saa muokata tai muuttaa millään tavalla. Tunnusta pyritään käyttämään aina nelivärisenä. Värivariaatioita ei saa tilata eikä toteuttaa itse.

Tunnuksen suoja-alue on mielellään vähintään 4 mm vapaata tilaa tunnuksen ympärillä, mutta isommassa koossa esitettäessä suoja-alueen koko kasvaa suhteessa. Käytännön ohjeistuksena on, että suoja-alue on vähintään Kalajoki-kirjainten kokoinen etäisyys logon reunoista joka suuntaan. Tunnuksen päälle ei saa sommitella mitään. Tunnusta ei suositella käytettävän leveydeltään 15 mm kapeampana. Tunnus pyritään sijoittamaan aina valkoiselle pohjalle.

Voit ladata Kalajoki-tunnuksen sekä sen käyttöohjeen oheisista liitetiedostoista. Logon käyttöön liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä viestintään.

 

Kalajoen vaakuna

Kalajoen vaakuna varataan virallisiin ja juhlallisiin käyttötarkoituksiin. Ulkopuoliset toimijat tarvitsevat luvan käyttääkseen vaakunaa. Käytöstä päättää kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari
jukka.puoskari@kalajoki.fi
Puh. 044 4691 200

 

Kalajoen vaakunassa on kultakentässä sininen, kasimastoinen kaljaasi

Tunnus kuvaa merenrantakunnan asukkaiden harjoittamaa itsenäistä merenkulkua ja Himangan jo vanhoilta ajoilta tunnettua satama- ja ankkuripaikkaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalajoen ja Himangan yhdistyessä vuoden 2010 alussa, otettiin laajemman Kalajoen kaupungin alueella käyttöön Himangan kunnan aikaisempi vaakuna. Vaakunan on suunnitellut taiteilija Gustaf von Numers vuonna 1958. Vaakunassa on kultakentässä sininen, kaksimastoinen kaljaasi.

 

Kalajoen slogan

Kalajoen kaupungin brändilupaus on ”Piirun verran parempi”.

Piiru vertautuu merenkäyntiin ja kompassiin, mikä on merikaupungille luonteva vertauskuva. Slogania voi käyttää joko itsenäisesti tai Kalajoki-tunnuksen kanssa graafisen ohjeistuksen mukaisesti.

Sloganista voidaan johtaa viisisanaisia positiivisia versioita. Esimerkiksi:

  • KALAJOKI – Piirun verran parempia työpaikkoja
  • KALAJOKI – Piirun verran parempia tontteja.

Kalajoen logoon voi yhdistää myös kaupungin sloganin "Piirun verran parempi".