Kesärannan kaava voimaan

150 uutta lomarakennuspaikkaa sekä tontit 64 olevalle lomarakennukselle

Korkein hallinto-oikeus on 7.3.2017 hylännyt Kalajoen Kesärannan asemakaavaa koskevat valitukset. Voimaan tulevassa asemakaavassa on osoitettu 150 uutta lomarakennuspaikkaa sekä tontit 64 olevalle lomarakennukselle. Yhteensä asemakaava mahdollistaa rakentamista alueelle 39 160 kem2. Alueelle toteutetaan myös muuta Hiekkasärkkien aluetta palvelevia viher- ja virkistysalueita sekä ulkoilureittejä.

 

Kesärannan alue on ainutlaatuinen uusi merellinen loma-asuntoalue Kalajoen Hiekkasärkillä. Kalajoen kaavoituspäällikkö Mikko Alinin mukaan kyseessä on todennäköisesti viimeinen näin laaja uusi merenrantaan sijoittuva asemakaava-alue Kalajoella. Kaavan toteuttaminen mahdollistaa monen unelman loma-asunnon rakentamisesta merelliseen ympäristöön. Kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen alkaa jo kevään 2017 aikana.

 

Kesärannan asemakaavan alueen tonttien myynti alkaa keväällä 2017. Kesärannan alueen tonttitarjonta vastaa loma-asuntotonttien suureen kysyntään. – Meillä on täällä jo valmiina useamman kymmenen kiinnostuneen yhteystiedot, toteaa maanmittausteknikko Ari Matkaselkä.

 

Lisätietoa asemakaavasta: kaavoituspäällikkö Mikko Alin, 044 469 1225

Lisätietoa tonteista: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä, 044 469 1219