Kielten tuntiopettajan määräaikainen virka

opetustoimi

Kalajoen kaupungin opetuspalveluissa haettavana

KIELTEN TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN virka 1.8.2017 – 31.7.2018

Alkusijoituspaikkana on Merenojan koulu.

Tunnettuna matkailupaikkakuntana Kalajoki panostaa vahvasti kansainvälisyyteen. Palveluksessamme on päätoiminen kansainvälisyyskoordinaattori sekä parin vuoden välein vaihtuva kansainvälinen apuopettaja Englannista. Lukiosta alkanutta kansainvälisen toiminnan vahvaa painotusta ollaan parhaillaan tuomassa myös perusopetukseen.

Olemme edelläkävijöitä myös sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. Ensi lukuvuonna kaikilla yläkoulun ja lukion oppilailla on käytössä henkilökohtainen laite ja sähköiset oppimateriaalit. Jatkossa digitaalisuus on keskeinen ja jatkuvasti kehittyvä osa yhtenäisen perusopetuksen toimintaympäristöä.

Kalajoelle suunnitellaan vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulua. Samassa koulukeskuksessa toimii myös Kalajoen lukio. Raumankarin yhtenäiskoulu on toiminut jo vuosia Himangan kuntakeskuksessa.

Viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen nro 986/1998 mukaan. Valituksi tulleen on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Haku tehtävään tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, Työavain: 140490

Hakuaika päättyy 31.5.2017 klo 15.00.

Työ alkaa 1.8.2017 alkaen, palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Lisätietoja antaa Merenojan koulun rehtori Mia Rytky puh. 044 4691 853.