Koronaohjeistus opetuspalveluissa 28.8.2020

Covid-19

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden yhteinen ohjeistus koronavirusinfektiolta suojautumiseen, koronavirustestaukseen ja infektio-oireisiin suhtautumiseen sekä erityiset ohjeet opetuspalveluissa

Yleiset ohjeet

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö esim. yskii, aivastaa tai puhuu. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä eikä henkilö ole tästä syystä tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua.

Koronavirustestauksessa käytetään alueellisen sairastavuustilanteen mukaista harkintaa. Tällä hetkellä Kalajoen kaupungin alueella menettelyohjeistus sairastapauksissa varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden osalta on seuraava. Ohjeessa on huomioitu THL:n 24.8.2020 antama ohje lasten testaamisesta oireilun vuoksi.

1.       Vain terveenä varhaiskasvatukseen ja kouluun
Infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että varhaiskasvatukseen (päiväkoti, ryhmis, perhepäivähoito) tai kouluun ei mennä hengitystieinfektio-oireisena. Poikkeuksena tästä ovat alla kohdassa 2 b kerrotut allergiset oireet.

Koronavirusinfektion oireisiin voivat kuulua hengitystieoireilun lisäksi kuume, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

2.       Miten toimitaan, kun lapsella tai nuorella on hengitystieinfektion oireita?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita, seuraavin poikkeuksin:

a.       Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

b.       Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana.

3.       Milloin testiin ja ketkä testataan?
Jos oireet eivät helpota kotiseurannassa ja lääkityksestä huolimatta, tulee testiin hakeutua matalalla kynnyksellä. Ota aina ensin yhteyttä puhelimitse numeroon 044 4691 502. https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kuntalaisille/terveyspalvelut/

Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheenjäseniä ei ole tarpeen testata.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Perheenjäsenen koronavirusnäytevastausta odotettaessa muut oireettomat perheenjäsenet voivat elää normaalisti.

Oireettomia, esimerkiksi hengitystieinfektiosta jo parantuneita henkilöitä ei ole tarpeen testata.

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita lasten testaamiskäytännöistä. Tätä ohjeistusta voidaan siten tarvittaessa päivittää, mikäli alueen tautitilanne muuttuu.

Anu Eskelinen
ylilääkäri

Erityiset ohjeet opetuspalveluissa

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen kouluihin ei sallita ulkopuolisia vierailuja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhemmat eivät voi saattaa kouluun tulevia oppilaita koulurakennuksen sisätiloihin vaan henkilökunta ottaa oppilaat vastaan koulujen piha-alueilla. Avoimet ovet kouluilla järjestetään heti kun se on mahdollista.

Uusi lukuvuosi aloitetaan koronavirusepidemian vuoksi noudattamalla osittain jo keväällä tutuksi tulleita käytänteitä. Alla olevien kohtien lisäksi eri kouluilla on omia koulukohtaisia ohjeita, joista on tiedotettu oppilaille ja perheille Wilmassa.

  • koulussa kiinnitetään erityistä huomiota käsien pesuun ja yskimishygieniaan
  • suuria yhteisiä tapahtumia tai kokoontumisia ei järjestetä
  • ulkopuolisia vierailuja koululle ei sallita koulupäivän aikana (koululla on koulupäivän aikana vain koulun henkilökunta ja oppilaat)
  • jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja soittaa huoltajalle ja pyytää häntä hakemaan lapsensa kotiin, oppilas siirtyy odottamaan huoltajan tuloa koululle pienryhmätilaan, jossa ei ole muita oppilaita
  • 1-6 luokkien opetus järjestetään omassa ryhmässä tai pariluokassa
  • Huoltajat ottavat yhteyttä infektiovastaanottoihin jos tarvitaan jatkotoimia. Infektio-oireisia EI hoideta kouluterveydenhuollossa hoitajankaan toimesta.
  • Terveyskeskuksen infektiovastaanoton ohjeistus ja puhelinnumerot löytyvät https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kuntalaisille/terveyspalvelut/

Opetushallituksen päätöksen mukaisesti opetus järjestetään lähiopetuksena ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä ainoastaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Koulut tekevät suunnitelmat siltä varalta, että tilanne muuttuu ja jouduttaisiin siirtymään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.