Koronapassi ja sen hankkiminen

Covid logo

Koronapassin eli todistuksen saaduista rokotuksista, testituloksesta tai sairastetusta taudista saat verkkopankkitunnuksilla Omakanta-palvelusta tulostamalla tai lataamalla todistuksen esim. kännykälle. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, järjestämme koronapassin tulostamiseen erillisen tilaisuuden, josta ilmoitamme myöhemmin.

Koronapassi

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka voi ladata Omakannasta. EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta. Kaikki kolme todistusta toimivat myös koronapassina. Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä.

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville alueellisille koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Aluehallintovirasto ohjaa toiminnanharjoittajia koronapassin käytössä. Kansalaisille suunnattua tietoa koronapassista on koottu kattavasti kanta.fi-palveluun: Kanta.fi – koronapassisivu.

Koronapassin hankkiminen

Koronapassin eli todistuksen saaduista rokotuksista, testituloksesta tai sairastetusta taudista saat verkkopankkitunnuksilla Omakanta-palvelusta tulostamalla tai lataamalla todistuksen esim. kännykälle. Sellaisille henkilöille, joilla ei ole pääsyä Omakanta-palveluun, voidaan pyynnöstä tulostaa koronapassi terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Järjestämme koronapassin tulostamiseen erillisen tilaisuuden, josta ilmoitamme myöhemmin. Kiireellisesti koronapassin voi hankkia terveyskeskuksesta.

Mikäli sinulla on vajaa koronarokotesuoja ja tarvitset koronatestiä matkustamisen tai koronapassin käyttöön sitä edellyttävissä ravintoloissa tai tapahtumissa, ei testausta tehdä julkisessa terveydenhuollossa (esim. terveyskeskus). Testausta varten on hakeuduttava omakustanteisesti yksityisen palveluntuottajan palveluiden piiriin. Poikkeuksena ovat 16-17-vuotiaat nuoret. Koronapassi koskee yli 16-vuotiaita.

Oireettomia henkilöitä ei testata julkisessa terveydenhuollossa ilman tartuntatautilääkärin erillistä määräystä eikä koronapassin käytön voimaantulo muuta tätä valtakunnallista linjausta.

Pyydämme, että koronapassia ei lähdetä hakemaan terveyskeskuksesta varmuuden vuoksi rajoitusten astuessa alueellamme voimaan, vaan ainoastaan, mikäli tiedät, että tulet tarvitsemaan sitä lähitulevaisuudessa. Näin saamme turvattua myös muut tärkeät terveyspalvelut koronapandemiasta huolimatta.