Koronarajoitukset 19.1.2021 – 1.2.2021

Koronatiedotuskuvake Kalajoki

Seuraavat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa ajalla 19.1.-1.2.2021 ja koskevat Kalajoella asuvia.

Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjamaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat.

Päivitetty osio 20.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi 19.1. pitämässään kokouksessa, että koronaepidemia on palautunut alueella leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Tartuntamäärät ovat säilyneet kuluneella viikolla laskusuunnassa ja tilanne on suuressa osassa maakuntaa rauhallinen. Ainoastaan Oulun kaupungin alueella leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vielä ilmaantuvuusluvun osalta. Nyt todetut tartunnat ovat lähtöisin pääasiassa perhepiiristä ja kaveriporukoiden tapaamisista, jonkin verran on ollut myös työpaikoilta saatuja tartuntoja. Tartunnat on pystytty pääasiassa jäljittämään ja tartuntaketjut on saatu hallintaan.

Kalajoen kaupungin alueella koronavirustilanne on ollut useamman viikon ajan rauhallinen. Alueella on kuitenkin edelleen todettuja koronatapauksia. Tästä johtuen tilanteeseen on edelleen tarpeen suhtautua vakavasti ja noudattaa annettuja suosituksia ja rajoituksia. Oireiden ilmetessä tulee testiin hakeutua matalalla kynnyksellä.

Kalajoen kaupungin valmiuden johtoryhmä on kokoontunut koordinaatioryhmän annettua uudet suosituksensa. Muutoksena suosituksiin koordinaatioryhmä linjasi, että ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava opetus voidaan järjestää lähiopetuksena, vaikka toinen aste ja korkeakoulut muutoin jatkavatkin etäopetuksessa.

 • Kalajoella abiturientit palaavat lähiopetukseen maanantaina 25.1.2021. Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat jatkavat etäopetuksessa. Perusopetus jatkaa väljennyksellä 1.2.2021 saakka.

Muilta osin 19.1.2021 voimaan tulleisiin rajoituksiin (löytyvät tämän alta) ei tule muutoksia.

 

Yleisötilaisuudet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 18.1-1.2.2021.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta

 

Julkiset tilat

 • Kalajoen kaupungin hal­lin­noi­mat julkiset tilat ovat pääsääntöisesti suljettuna, kuitenkin niin, että oikeus välttämättömiin pal­ve­lui­hin ja asiointiin turvataan.
 • Virta-Sali, Kahvila Kirja, Ventelän talo, museot ja näyttelytilat sekä kaupungintalo suljetaan 1.2.2021 asti.
 • Kirjasto on avoinna pika-asiointiin.
  • Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta kirjaston tiloissa asioivilta.
  • Riskiryhmäläisille tarjotaan mahdollisuus kirjakassien noutopalveluun.
  • Aukioloaikoja rajoitetaan 1.2.2021 saakka seuraavasti:
   • Pääkirjasto: Ma ja to 10-20, ti, ke ja pe 10-16, la suljettu
   • Himanka: ma, ti, ke, to 12-19, pe 11-16, la suljettu
 • Kirjaston tapahtumatoiminta on keskeytettynä 1.2.2021 asti.
 • Kirjastoauton toiminta on keskeytettynä 1.2.2021 saakka
 • Kylpylä suositellaan pidettäväksi suljettuna 1.2.2021 saakka

 

Ryhmäharrastustoiminta

 • Kalajokisten alle 18-vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta jäähallissa ja  kaupungin sisäliikuntatiloissa voi käynnistyä alle 10 henkilön ryhmissä.
 • Harrastustoiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa ja heidän tulee ottaa huomioon annetut ohjeistukset.
 • Käyttövuoroihin voi tulla muutoksia, jotta toimintaa voidaan toteuttaa annettujen ohjeistusten puitteissa. Lisätietoja varauksista, suojautumisista ja toimenpiteistä antaa kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehto juha.isolehto@kalajoki.fi
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan erityisjärjestelyin. Asiasta on sovittava kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehdon kanssa. juha.isolehto@kalajoki.fi
 • Ottelu- ja kilpailutoimintaa ei järjestetä joukkuelajeissa sisätiloissa (ml. jäähalli). Mahdollisuuksista järjestää ulkotiloissa tapahtuvaa kilpailutoimintaa tulee neuvotella kehittämis- ja valmennuspäällikö Juha Isolehdon kanssa. juha.isolehto@kalajoki.fi 
 • Avoin nuorisotilatoiminta on suljettu 1.2.2021 saakka. Ryhmätoiminta jatkuu alle 10 hlön ryhmissä, kaikkien osallistujien tulee käyttää kasvomaskia.

 

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Vierailuja hoitolaitoksiin pyritään välttämään, mutta niitä on mahdollista tehdä, kun niistä on sovittu henkilökunnan kanssa etukäteen. Vierailuille tulee tulla vain terveenä. Toi­men­pi­teis­sä noudatetaan THL ohjeistusta.

 

Opetuksen järjestäminen

 • Kalajoella abiturientit palaavat lähiopetukseen maanantaina 25.1.2021.
 • Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat jatkavat etäopetuksessa.
 • Perusopetus jatkaa väljennyksellä 1.2.2021 saakka.
 • Suositellaan, että kaikki toisen asteen oppilaitokset toimivat etäopetuksena 1.2.2021 saakka
 • Kansalaisopiston toimintakausi käynnistyy ryhmien osalta 1.2.2021 alkaen
 • Musiikkiopiston ja kansalaisopiston lasten ja nuorten yksilöopetus jatkuu normaalisti.

 

Etätyö ja etäkokouskäytännöt

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laa­jas­ti.
 • Etä­ko­kous­käy­tän­töjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa jatketaan mahdollisimman kattavasti.

 

Maskisuositukset

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi tak­sis­sa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen tes­ti­tu­lok­sen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maa­han­tu­lo­pis­teel­tä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen ka­ran­tee­nin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös po­ti­lai­ta, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja op­pi­lai­tok­set yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Peruskoulussa 7. luokalla olevia tai sitä vanhempia sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa opiskelevia
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

 

Yksityistilaisuudet

Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pie­ni­muo­toi­set muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

 

Valmiuden johtoryhmä
Kalajoen kaupunki