Koronarajoitukset ja suositukset Kalajoella 25.4.2021 saakka

Covid logo

Seuraavat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 25.4.2021 saakka.

Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat.

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Kalajoen kaupungin hal­lin­noi­mat julkiset tilat ovat pääsääntöisesti suljettuna. Oikeus välttämättömiin pal­ve­lui­hin ja asiointiin turvataan. Asioidessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.
 • Myös jo rokotuksen saaneiden on suositeltavaa käyttää asioidessa kasvomaskia ja muita hygieniaohjeita.
 • Virta-Sali, Kahvila Kirja, Ventelän talo, museot ja näyttelytilat sekä kaupungintalo ovat suljettuina 25.4.2021 asti.
 • Kirjasto on avoinna pika-asiointiin:
  • Pääkirjasto: Ma ja to 10-20, ti, ke ja pe 10-16, la suljettu
  • Himanka: ma, ti, ke, to 12-19, pe 11-16, la suljettu
  • Asiointi kirjastoautossa tapahtuu yksi asiakas kerrallaan.
 • Kylpylä on avoinna erityisjärjestelyin rajoittamalla samanaikaisesti paikalla olevaa henkilömäärää ja uintiaikaa. Kylpylän käytävillä ja pukutiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kylpylä tiedottaa ja ohjeistaa järjestelyistä tarkemmin.
 • Suosittelemme että myös yksityiset toimijat sulkevat yleiset oleskelutilat, esim. kauppakeskusten oleskelutilat.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua ja harjoittelu on mahdollista joukkueena tai muuna vakiintuneena ryhmänä, jos toiminnassa pystytään huomioimaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet pyritään mahdollistamaan erityisjärjestelyin ja yleisötilaisuusrajoituksia noudattaen. Lajiliiton järjestämä lisenssiurheilijoiden ottelu- ja kilpailutoiminta sallitaan ainoastaan erikseen sovittuna. Toiminnan järjestämisestä on sovittava kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehdon kanssa. juha.isolehto@kalajoki.fi
 • Avoin nuorisotilatoiminta on suljettu 25.4.2021 saakka. Ryhmätoiminta jatkuu max 6 henkilön ryhmissä. Kaikkien osallistujien tulee käyttää kasvomaskia.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierailuista on sovittava henkilökunnan kanssa etukäteen ja noudatetaan THL:n ohjeistusta. Vierailuille tulee tulla vain terveenä. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen

 • Perusopetus ja lukio-opetus järjestetään lähiopetuksena turvavälit ja maskisuositukset huomioiden. Perusopetus jatkaa väljennyksellä 25.4.2021 saakka.
 • Koronatilanteen salliessa vanhojenpäivät ja penkkarit järjestetään viimeisellä kouluviikolla (vko 22).
 • Kansalaisopiston toiminta on keskeytetty aikuisten osalta kevään ajaksi.
 • Musiikkiopiston ja kansalaisopiston lasten ja nuorten yksilöopetus jatkuu normaalisti.
 • Päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin tai perhepäivähoitajan eteistilaan saa tulla vain yksi perhe kerrallaan ja vain yksi huoltaja menee sisälle. Huoltajan tulee olla oireeton ja käyttää kasvomaskia. Lasta tuodessa ja hakiessa on huomioitava turvavälit muihin tilassa oleviin.
 • Lasten tuonti- ja hakutilanteissa toivotaan aina mahdollisimman lyhyttä oleskelua päiväkodin alueella. Vanhempien on mahdollista luovuttaa lapsi varhaiskasvatusyksikköön, ja hoitohenkilökunta auttaa lasta riisumaan ulkovaatteet.

Etätyö ja etäkokouskäytännöt

Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laa­jas­ti.
Etä­ko­kous­käy­tän­töjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa jatketaan mahdollisimman kattavasti.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi tak­sis­sa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen tes­ti­tu­lok­sen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maa­han­tu­lo­pis­teel­tä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen ka­ran­tee­nin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös po­ti­lai­ta, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja op­pi­lai­tok­set yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Peruskoulussa 7. luokalla olevia tai sitä vanhempia sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa opiskelevia
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
 • Huoltajilla viedessä ja hakiessa lapsia varhaiskasvatuksesta ja harrastuksista

Yksityistilaisuudet

 • Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Mikäli tilaisuuksia järjestetään, suositellaan osallistujamäärä rajattavaksi 10 henkilöön.
 • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeista turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.
 • Yksityistilaisuuksissa suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Ravintolatoiminta

Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Ravintolat voivat olla auki tietyin rajoituksin Pohjois-Pohjanmaalla. Lisätietoa rajoituksista Valtioneuvoston sivuilta.

 

Valmiuden johtoryhmä
Kalajoen kaupunki