Koronarajoitukset ja suositukset Kalajoella 26.4.2021 alkaen

Covid logo

Seuraavat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 26.4.-9.5.2021.

Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli koronatilanne, valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat.

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Kalajoen kaupungin hal­lin­noi­mat julkiset tilat ovat pääsääntöisesti suljettuna. Oikeus välttämättömiin pal­ve­lui­hin ja asiointiin turvataan. Asioidessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.
 • Myös jo rokotuksen saaneiden on suositeltavaa käyttää asioidessa kasvomaskia ja noudattaa muita hygieniaohjeita.
 • Kaupungintalo on suljettuna 9.5.2021 asti.
 • Virta-Sali, Ventelän talo, museot ja näyttelytilat ovat avoinna ja käytössä 26.4.2021 alkaen. Kahvila Kirja avautuu 1.6.2021. Tilat avataan kokoontumisrajoituksia noudattaen.
 • Kirjastojen asiointi palautuu normaaliksi 26.4.2021 alkaen.
  • Pääkirjaston aukioloajat: Maanantai ja torstai kello 10-20, tiistai, keskiviikko ja perjantai kello 10-16, lauantai suljettu.
  • Himangan kirjaston aukioloajat: Maanantaista torstaihin kello 12-19, perjantai kello 11-16, lauantai suljettu.
  • Asioidessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Istumapaikkoja lisätään niin, että turvavälit toteutuvat.
  • Lehtilukusalit ja varattavat tilat ja yhteiskäytössä olevat palvelut, kuten pelihuone ja 3D-tulostus avataan asiakkaille.
 • Kylpylä SaniFani on avoinna erityisjärjestelyin rajoittamalla samanaikaisesti paikalla olevaa henkilömäärää ja uintiaikaa. Kylpylän käytävillä ja pukutiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kylpylä tiedottaa ja ohjeistaa järjestelyistä tarkemmin SaniFanin omilla nettisivulla.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Kaikissa sisätiloissa tapahtuvissa ryhmäharrastustoiminnoissa suositellaan noudatettavan turvavälejä ja käytettäväksi hengityssuojaimia mahdollisuuksien mukaan.
 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta on sallittua joukkueena tai muuna vakiintuneena ryhmänä, jos toiminnassa pystytään huomioimaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
 • Sisätiloissa tapahtuva 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä ja sitä ei suositella myöskään yksityisissä liikuntatiloissa. Joitakin kaupungin liikuntapaikkoja pidetään auki liikuntaneuvonnan asiakkaille, terapia- ja kuntoutusryhmille, lähetteellä kuntoutukseen tuleville ja erityisliikunta-avustajakortin omaaville.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet pyritään mahdollistamaan erityisjärjestelyin ja yleisötilaisuusrajoituksia noudattaen. Lajiliittojen organisoima lisenssiurheilijoiden ottelu- ja kilpailutoiminta sallitaan aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia noudattaen.
 • Nuorisotilat avautuvat 26.4.2021 alkaen. Nuorisotilatoiminnassa noudatetaan turvavälejä ja käytetään hengityssuojaimia.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierailuista on sovittava henkilökunnan kanssa etukäteen ja noudatetaan THL:n ohjeistusta. Vierailuille tulee tulla vain terveenä. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen

 • Perusopetus ja lukio-opetus järjestetään lähiopetuksena turvavälit ja maskisuositukset huomioiden. Perusopetuksen väljennykset poistuvat 26.4.2021 alkaen.
 • Penkkarit järjestetään voimassa olevien koronaohjeiden ja kokoontumissääntöjen mukaisina viimeisellä kouluviikolla (viikko 22). Vanhojenpäivä siirtyy syksylle ja pidetään 27.8.2021.
 • Kansalaisopiston toiminta on keskeytetty aikuisten osalta kevään ajaksi.
 • Musiikkiopiston ja kansalaisopiston lasten ja nuorten yksilöopetus jatkuu normaalisti.
 • Päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin tai perhepäivähoitajan eteistilaan saa tulla vain yksi perhe kerrallaan ja vain yksi huoltaja menee sisälle. Huoltajan tulee olla oireeton ja käyttää kasvomaskia. Lasta tuodessa ja hakiessa on huomioitava turvavälit muihin tilassa oleviin.
 • Lasten tuonti- ja hakutilanteissa toivotaan aina mahdollisimman lyhyttä oleskelua päiväkodin alueella. Vanhempien on mahdollista luovuttaa lapsi varhaiskasvatusyksikköön, ja hoitohenkilökunta auttaa lasta riisumaan ulkovaatteet.

Etätyö ja etäkokouskäytännöt

Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laa­jas­ti.
Etä­ko­kous­käy­tän­töjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa jatketaan mahdollisimman kattavasti.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi tak­sis­sa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen tes­ti­tu­lok­sen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maa­han­tu­lo­pis­teel­tä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen ka­ran­tee­nin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös po­ti­lai­ta, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja op­pi­lai­tok­set yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Peruskoulussa 7. luokalla olevia tai sitä vanhempia sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa opiskelevia
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
 • Huoltajilla viedessä ja hakiessa lapsia varhaiskasvatuksesta ja harrastuksista

Yksityistilaisuudet

 • Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Mikäli tilaisuuksia järjestetään, suositellaan osallistujamäärä rajattavaksi 10 henkilöön.
 • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeista turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.
 • Yksityistilaisuuksissa suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Ravintolatoiminta

Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Ravintolat voivat olla auki tietyin rajoituksin Pohjois-Pohjanmaalla. Lisätietoa rajoituksista Valtioneuvoston sivuilta.

 

Valmiuden johtoryhmä
Kalajoen kaupunki