Ajankohtaista

Henkilöstölle 28.05.2020

Aikaisemmat viikkokirjeet löydät täältä.

 

Ohjeet Kalajoen kaupungin henkilöstölle

Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan

 • Mikäli sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona. Pysyttele kotona, kunnes oireet loppuvat. Ks. alla ohjeet sairaspoissaolokäytännöstä. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee.
 • Jos epäilet koronavirustartuntaa, ole tarvittaessa yhteydessä Terveystaloon ja varaa
  • puhelinaika lääkärille tai
  • videovastaanottoaika lääkärille tai
  • chatlääkärin vastaanottoaika
 • Ajanvaraus hoituu helpoiten lataamalla kännykällesi Oma Terveys -sovellus, jossa etäpalvelut ovat helpoiten saatavillasi https://omaterveys.terveystalo.com/OmaTerveys/Etusivu/ tai vaihtoehtoisesti puhelimitse 030 6000. Numero palvelee 24/7.
 • Ilmoita sairastumisestasi esimiehellesi.
 • Keskustele esimiehesi kanssa mahdollisuuksistasi hoitaa työtehtäviäsi esim. etätyönä mikäli olet infektiostasi huolimatta työkykyinen.

 

Kaikki edellä mainitut yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse/etäyhteydellä.

 

Sairauspoissaolokäytännöt 18.3.-31.7.2020 (huomaa muutokset aiempaan ohjeistukseen)

Omailmoitus

 • Työntekijä voi olla poissa omailmoituspoissaololla yhteensä korkeintaan 7 peräkkäisen kalenteripäivän ajan ajalla 18.3.-31.7.2020
 • Sairauspoissaolo edellyttää työnantajan hyväksyntää.
 • Työntekijän tulee ilmoittaa poissaolostaan esimiehelleen 1-3-5 päivän välein.
 • Työnantaja/esimies voi kuitenkin harkintansa mukaan aina vaatia hyväksyttävän lääkärintodistuksen koko sairausloman ajaksi.

Jos sairastuminen tapahtuu kesken työpäivän, omailmoitussairauslomapäiviä ovat enintään seuraavat seitsemän kalenteripäivää.

tai

Työterveyshoitajan todistus:

 • kesto 1 – 5 peräkkäistä päivää

tai

Lääkärintodistus:

 • joko työterveyshuollosta tai muualta

 

Jos olet itse vastikään oleskellut ulkomailla tai palannut juuri ulkomailta tai jos samassa taloudessasi asuva henkilö palaa ulkomailta

Työntekijän on ilmoitettava matkasta ja paluupäivästä esimiehelle.

Työntekijä ei voi tulla työpaikalle 14 kalenteripäivään Suomeen palaamisesta (vaikka olisi välillä ollut töissä). Työntekijä työskentelee ajanjakson sisältämät työpäivät tai työvuorosuunnitelman mukaiset työvuorot etänä. Etätyönä tehdään esimiehen osoittamat työtehtävät ja mikäli työtehtäviä voidaan tehdä vain rajallisesti, sovitaan esimiehen johdolla etätyöajan käytöstä itseopiskeluun tai muuhun työtä tukevaan toimintaan. Etätyöstä ei tarvitse erikseen sopia, ellei sopimusta ole jo aiemmin tehty.  Ks. etätyöstä lisää myöhemmin.

Etätyöhön sovelletaan muilta osin etätyöohjetta https://intra.kalajoki.fi/pages/viewpage.action?pageId=14321039

Työntekijä on näissä tilanteissa oikeutettu palkkaan 14 päivän ajalta, myös silloin kun etätyötä ei pystytä järjestämään.

Mikäli työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö palaa ulkomailta, koskee häntä 14 kalenteripäivän varoaika. Mikäli hän on oireeton, voivat muut perheenjäsenet voivat mennä töihin (myös terveydenhuoltoon) ja asua samoissa tiloissa.

Jos ulkomailta palanneella on mitään ylähengitystieinfektion oireita, hänen kanssaan samoissa tiloissa asuvat katsotaan altistuneiksi eli heitä koskee 14 kalenteripäivän varoaika vaikka he itse olisivat oireettomia.

Muistutamme, että ulkoministeriö suosittelee edelleen välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Tämä tarkoittaa pandemian aikana vapaa-ajan matkoja.

 

Karanteeni, eristäminen tai poissaolo koronavirukselle altistumisen tai perustellun altistumisepäilyn vuoksi

Työntekijän voi määrätä karanteeniin vain tartuntatautilääkäri.

Työntekijän on noudatettava tartuntatautilain 57 §:n, 60 §:n tai 63 §:n perusteella tehtyä päätöstä karanteenista tai muusta eristämisestä, eivätkä työnantaja ja työntekijä voi päätöksen voimassaolon aikana sopia työntekijän työpaikalle tulemisesta, vaikka tämä kokisi itsensä oireettomaksi.

Mikäli työntekijä pystyy hoitamaan työtehtäviään kotoa käsin, voidaan sopia etätyön tekemisestä, jolloin hän on oikeutettu normaaleihin palkkaetuuksiin.

Mikäli etätyön tekeminen ei ole mahdollista, kyseessä on palkaton työ- tai virkavapaa. Palkaton vapaa haetaan WebTallennuksessa yksityisasia palkaton. Työntekijä voi näissä tilanteissa hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa ilman omavastuuaikaa. Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää yksilöä koskevaa nimenomaista päätöstä, valtionjohdon yleinen päätös ei ole riittävä.

Tartuntatautipäiväraha Kelan sivuilla.

 

Etätyö

Valtionhallinnon ohjeiden mukaisesti palaamme normaaliin työjärjestykseen ja suositus etätyön tekemisestä päättyy heinäkuun loppuun.

Etätyö on edelleen mahdollinen olemassa olevan etätyöohjeen mukaisesti. Keväällä tehty kysely toi siihen hyviä huomioita ja niitä tarkastellaan syksyn aikana.

Etätyöhön sovelletaan etätyöohjetta:

https://intra.kalajoki.fi/pages/viewpage.action?pageId=14321039

Etätyötä tekevä työntekijä voi rytmittää työnteon päivän ajalle oman harkintansa mukaan, kunhan päivittäinen työaika täyttyy. Esimiehen kanssa on syytä sopia, milloin työntekijä on tavoitettavissa.

Työpaikalla työskennellessä tulee noudattaa riittäviä turvavälejä ja huolehtia huolellisesta käsihygieniasta.

 

Työntekijän lapsen sairastuminen tai altistuminen koronavirukselle

Jos kyseessä on alle 12-vuotias äkillisesti sairastunut tai yleisvaaralliselle virukselle, kuten koronavirukselle altistunut lapsi, työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on 13.3.2020 tapahtunut Vuorenkallion koulun sulkeminen. Työntekijällä on tällaisessa tilanteessa oikeus palkalliseen poissaoloon kolmen ensimmäisen kalenteripäivän osalta.  WebTallennuksessa Äkillisesti sairastunut alle 12-vuotias lapsi (palkallinen).

Mikäli työntekijän alle 16-vuotias lapsi on määrätty viranomaisen toimesta olemaan kotona koronavirukseen liittyen, työntekijä voi hakea tartuntatautipäivärahaa, mikäli hänelle aiheutuu järjestelystä ansiomenetystä. Näissä tilanteissa myönnetään poissaolo pakottavista perhesyistä WebTallennuksessa yksityisasia palkaton.

Mikäli työntekijä pystyy näissä tilanteissa hoitamaan työtehtäviään kotoa käsin, voidaan sopia etätyön tekemisestä. Työntekijä on tällöin oikeutettu normaaleihin palkkaetuuksiin. Ks. kohta etätyö. Tämä on ensisijaisesti suositeltava menettely, mikäli kyseessä on lapsen altistuminen tartuntataudille eikä hänen tilansa vaadi erityistä hoitoa.

 

Työntekijän muu läheinen sairastuu tai on määrätty karanteeniin

Jos työntekijän poissaolo töistä on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä (työsopimuslaki 4 luku 7a §, kunnallinen viranhaltijalaki 29 §). Poissaolo on tällöin palkatonta, eikä tartuntatautipäivärahaan ole oikeutta. Näissä tilanteissa valitaan WebTallennuksessa yksityisasia, palkaton.

Vuosilomien käyttämisestä on mahdollista myös sopia tällaisessa tilanteessa.

Mikäli työntekijä pystyy hoitamaan työtehtäviään kotoa käsin, voidaan sopia etätyön tekemisestä, jolloin hän on oikeutettu normaaleihin palkkaetuuksiin. Ks. kohta etätyö.

 

Rajoitukset työ- ja virkamatkoihin, työkokouksiin ja tilaisuuksiin, vieraiden vastaanottamiseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen liittyen

Kaikki matkustaminen ja osallistuminen yli 10 henkilön koulutuksiin ja kokoontumisiin muuten kuin etäyhteydellä on kielletty. Myös muihin kokouksiin suositellaan osallistuttavan etäyhteydellä. Ainoastaan ydintoiminnan turvaamisen ja potilaiden hoidon kannalta välttämätön matkustaminen on sallittu. Rajoitus on voimassa toistaiseksi.

Työnantaja korvaa sellaiset työntekijälle tai viranhaltijalle aiheutuneet välittömät matkakulut, jotka ovat aiheutuneet jo myönnetyistä mutta tämän päätöksen perusteella peruttavista työ- ja virkamatkoista ja jotka eivät ole estettävissä tai korvattavissa muilla tavoin.

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille.

 • Rajoitukset työkokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen
  Työkokoukset pidetään Skype-/Teams-kokouksina, lukuun ottamatta ydintoiminnan turvaamisen ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä kokouksia sekä viranomaistapaamisia. Henkilökunnan vapaamuotoiset kokoontumiset siirretään pidettäväksi epidemian jälkeiselle ajalle. Henkilöstön on pidettävä kaikessa kanssakäymisessä n. 1 m etäisyys toisiin työntekijöihin. Samanaikaisia taukoja on pyrittävä välttämään ja yhteiset kahvi- ym tauot on pidettävä mahdollisimman lyhyinä.
 • Rajoitukset vieraiden vastaanottamiseen
  Rajoituksen myötä kaikki kansainväliset ja kotimaiset vierailut kielletään lukuun ottamatta kotimaisia ydintoiminnan turvaamisen kannalta välttämättömiä viranomaistapaamisia. Rajoitukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa niin kauan, kuin matkustamiseen liittyvä kohonnut riski on viranomaisten mukaan voimassa.
 • Rajoitukset koulutustilaisuuksiin osallistumiseen
  Suojellakseen työntekijöiden ja potilaiden terveyttä ja rajoittaakseen tartunnan riskiä, sekä varatakseen henkilöstöresurssinsa perustehtäviensä hoitamiseen, rajoitetaan osallistumista koulutuksiin. Rajoitukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa niin kauan, kuin matkustamiseen liittyvä kohonnut riski on viranomaisten mukaan voimassa.

 

Työtehtävien muuttaminen

Epidemiatilanteessa suljetaan tiettyjä työyksiköitä, jolloin myös henkilöstön tehtävät omassa tehtävässään vähentyvät tilapäisesti. Lähtökohtana on, että työnantaja työnjohdollisesti määrää mitä, missä, milloin ja miten työt tehdään.

Työnantaja määrää työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella paikasta, jossa työ- ja virkatehtävät suoritetaan, ellei työsopimuksessa ole rajoitettu tätä työnantajan oikeutta. Työnantaja voi myös yksipuolisesti tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta tarpeellisia muutoksia tehtäviin sekä järjestellä työtehtäviä ja työaikoja siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa olosuhteissa. Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi. Mikäli tehtäväkohtainen palkka on alempi, muutetaan tehtäväkohtaista palkkaa kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta.

Työntekijöiden toivotaan suhtautuvan avoimesti tarjottaviin tehtäviin, jotta voimme turvata palvelutuotantomme myös poikkeusoloissa.

Mikäli muita tehtäviä ei voida tarjota eikä työntekijällä ole esim. käyttämättömiä vuosilomia, voidaan käynnistää lomautusmenettely.

Tällä hetkellä suljetuista yksiköistä siirretään henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin, mikäli heillä on koulutus edellä mainituille aloille.

Alla olevat videot on tarkoitettu kertauksena erityisesti heille, jotka siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin. Videoista on varmasti hyötyä myös kaikille muille, sillä niistä löytyy käsien oikeaoppinen desinfektio sekä suojakäsineiden pukeminen ja riisuminen.

Tampereen ammattikorkeakoulu – Henkilösuojaimien pukeminen ja riisuminen

Oulun yliopistollinen sairaala – suojainten pukemisen tekniikka

Oulun yliopistollinen sairaala – suojainten riisumisen tekniikka

 

Työvuoroluettelon muuttaminen

Hyväksyttyä työvuoroluetteloa voidaan KVTES:n III luvun 28 §:n mukaan muuttaa viranhaltijan tai työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Epidemiasta aiheutuvat ennalta arvaamattomat poissaolot ja poikkeukselliset tilanteet voivat olla sellaisia toiminnallisia syitä, joita voidaan pitää perusteltuna syynä työvuoroluettelon muuttamiseen, jonka työnantaja voi tehdä yksipuolisesti.

 

Jukka Puoskari                          Anu Eskelinen                   Mari Saari-Somero
kaupunginjohtaja                       ylilääkäri                            henkilöstöjohtaja