Kalajoen kaupungin etätyöohjetta päivitetään. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti etätyöskentelyn mahdollisuutta laajennetaan toistaiseksi siten, että etätyötä on mahdollista tehdä 1-5 päivää viikossa esimiehen kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Etätyöpäivät haetaan WebTallennuksessa raportoinnin mahdollistamiseksi. Erillistä etätyösopimusta ei tarvitse enää tehdä. Esimiehen kanssa tulee myös sopia kuinka esimies ja alainen pitävät yhteyttä etätyön aikana.

Etätyötä tekevä työntekijä voi rytmittää työnteon päivän ajalle oman harkintansa mukaan, kunhan päivittäinen työaika täyttyy. Esimiehen kanssa sovitaan, milloin työntekijä on tavoitettavissa.

Etätyöhön jäädään matalalla kynnyksellä, mikäli työntekijällä on minkäänlaisia sairastamisen oireita. Tästä johtuen kannettava tietokone kannattaa ottaa päivittäin mukaan työpaikalta.

Työyksiköissä ja tiimeissä on syytä sopia yhteisesti milloin kukin on etätyössä. Suositeltavaa on, että kaikki eivät ole lähityössä yhtä aikaa ellei tämä ole työn luonteen tai sen sujuvuuden kannalta välttämätöntä. Tällä tavoin voidaan väljentää työskentelyä fyysisissä työtiloissa. Tämä on merkityksellistä erityisesti kaupungintalon kaltaisissa työyksiköissä, joissa samassa huoneessa työskentelee useita henkilöitä. Kahvitauot suunnitellaan siten, että kaikki eivät ole taukotilassa yhtä aikaa. Etätyössä olevat huomioidaan siten, että osallistuminen tiimipalavereihin ja työkokouksiin on mahdollista myös etäyhteydellä

Työpaikoilla noudatetaan seuraavia hygieniaohjeita

  • kädet pestään ulkoa sisälle tultaessa ja ennen yhteiseen taukotilaan menemistä
  • yskiminen ja aivastaminen tapahtuu hihaan tai kertakäyttönenäliinaan
  • vältämme kättelyä
  • kanssakäymisessä noudatetaan asiallisia turvavälejä